Duitsland doet niet genoeg voor de natuur; behoud en herstel nodig

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Duitsland niet genoeg doet om de natuur te beschermen. De EU-rechters oordeelden dat Duitsland zijn verplichtingen van de Habitatrichtlijn heeft geschonden. De Europese Commissie kan Duitsland nu desnoods miljoenenboetes opleggen

Concreet werden 88 gebieden niet tijdig aangewezen als beschermingsgebieden voor behoud van dier- en plantensoorten. De Europese Commissie had Berlijn meerdere malen gewaarschuwd en had uiteindelijk de zaak voorgelegd aan het Hof van Justitie. Deze veroordeling is een klap voor de Duitse autoriteiten en heeft potentieel verstrekkende gevolgen voor de natuurbescherming in het land. 

De gevolgen van deze uitspraak voor de Duitse landbouwsector zijn niet te onderschatten. Veel van deze 88 gebieden bevinden zich in landelijke gebieden waar landbouw een belangrijke economische activiteit is. De veroordeling kan leiden tot strengere regelgeving en beperkingen op landbouwpraktijken in deze gebieden om de natuurlijke habitats te herstellen en te behouden.

De Duitse regering zal nu waarschijnlijk gedwongen worden om drastische maatregelen te nemen om de schade aan het milieu te herstellen. Dit kan onder meer inhouden dat landbouwgronden moeten worden hersteld naar hun oorspronkelijke natuurlijke staat, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt voor de landbouwsector.

Milieuactivisten en natuurbeschermers verwelkomen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie als een overwinning voor de natuur en de biodiversiteit in Europa. Ze benadrukken echter ook dat dit slechts het begin is van een langdurig proces om de schade te herstellen die is toegebracht aan de natuurlijke habitats en biodiversiteit in Duitsland.

Een van de oorzaken van het niet-aanwijzen van beschermde gebieden en het uitblijven van handhaving is het feit dat delen van het Duitse landbouw- en natuurbeleid vallen onder  de federale overheid in Berlijn en andere (vrij grote) delen van de regionale overheden onder de zestien Duitse deelstaten. Zoiets gebeurde enkele jaren geleden ook met het Duitse mest- en nitraatbeleid dat Berlijn na een Europese miljoenenboete moest aanpassen.