EU-rechtbank gelast Duitsland meer voor Natura-2000 te doen

Pine forest

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Duitsland en met name de deelstaat Beieren zich niet houden aan de EU Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.

Volgens de EU-rechtbank in Luxemburg heeft Duitsland verzuimd passende beschermingsmaatregelen te nemen voor verschillende Natura 2000-gebieden. Na jarenlange procedures en waarschuwingen dreigen nu Europese boetes.

Het Europese Hof stelt vast dat de huidige Duitse inspanningen ontoereikend zijn om de bedreigde habitats en soorten te beschermen. Dit betreft onder andere de Beierse natuurgebieden, maar geldt ook voor andere gebieden. 

Deel van het onderliggende probleem is dat delen van het natuur- en landschapsbeleid bevoegdheden zijn van de deelstaten, terwijl de bondsregering in Berlijn er door Brussel op wordt aangesproken. Dat gebeurde eerder ook al bij Duitse overtredingen van de Europese Nitraatrichtlijn en het Duitse mestbeleid.

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie benadrukt het belang van het naleven van EU-natuurbeschermingswetten. Het Hof heeft geoordeeld dat Duitsland en Beieren zich niet aan hun verplichtingen hebben gehouden om de biodiversiteit te behouden en te herstellen in beschermde natuurgebieden.

Dit juridisch-bindende arrest zal waarschijnlijk leiden tot een herziening van het natuurbeschermingsbeleid in Duitsland. Ook moet Berlijn meer doen voor het behoud van natuurlijke rijkdommen van het land.

Een van de gebieden die bijzondere aandacht krijgt, is het Fichtelgebirge in Beieren. Bayerns Landesbund für Vogelschutz (LBV), een natuurbehoudsorganisatie, benadrukte dat de deelstaat Beieren eveneens tekort is geschoten in het beschermen van habitats in FFH-gebieden. Het Hof heeft nu geëist dat Duitsland en Beieren onmiddellijk aanvullende maatregelen nemen.

In reactie op het vonnis heeft de Duitse regering aangegeven dat ze de uitspraak serieus zal nemen en maatregelen zal nemen om te voldoen aan de EU-richtlijnen voor natuurbescherming.

zal naar verwachting nu werken aan het versterken van haar inspanningen om de bedreigde habitats en soorten in beschermde natuurgebieden te beschermen en te herstellen, om zo de biodiversiteit te behouden voor toekomstige generaties.