maandag 29 mei 2023
Home ECJ EU-landen te soepel met ontheffing op gebruiksverbod gewasbeschermers

EU-landen te soepel met ontheffing op gebruiksverbod gewasbeschermers

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft in een nieuw arrest bepaald dat  EU-landen op een onjuiste manier noodvergunningen toekennen voor het gebruik van neonicotinoiden in de landbouw. Een paar jaar geleden werden uitzonderingen op het gebruiksverbod toegestaan ​​op suikerbieten om de geelzucht tegen te gaan. 

Milieuorganisaties klaagden dat te veel landen te vaak het verbod ontdoken. Zij hadden met een Belgische imker processen aangespannen tegen een Belgische ‘uitzondering’. Volgens hen zijn vrijstellingen meerdere jaren op rij oneigenlijk en zonder voldoende rechtvaardiging verleend. 

In reacties in verscheidene Europese landen wordt er op gewezen dat de uitspraak specifiek over de situatie in België gaat, en niet over andere landen. Wel hebben de EU-rechters gezegd dat de Europese Commissie nu met een nieuw besluit moet komen.

Uit verschillende studies komt naar voren dat het uitsterven van bijensoorten vrijwel zeker een gevolg is van het gebruik van grote hoeveelheden neonicotinoïden als gewasbeschermers in de landbouw.

De sinds 2018 verboden preventieve behandeling van zaden kan volgens de EU-rechters inderdaad bij uitzondering niet langer worden toegepast. Tot nu toe hebben elf EU-landen dergelijke “noodvergunningen” aangenomen. Frankrijk kondigde begin januari aan deze derogatie opnieuw te willen verlengen, na deze al twee opeenvolgende jaren te hebben toegepast.

Sinds 1991 regelt Europese wetgeving het op de markt brengen en het gebruik van pesticiden, evenals de toegestane hoeveelheid residuen in voedingsmiddelen. Als onderdeel van de nieuwe Green Deal en van-boer-tot-bord wil de Europese Commissie het gebruik van pesticiden tegen 2030 met de helft te verminderen.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...