Akkoord EU-VK over Brexit en over douanegrens niet in Noord-Ierland

Foto door Fuse Brussels op Unsplash

Er is in Brussel een concept-akkoord bereikt over het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Dat zeggen de Britse premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Het akkoord kreeg al de instemming van de Europese Commissie, en het akkoord wordt nu vanmiddag voorgelegd aan de EU-regeringsleiders.

De onderhandelingen leken woensdagavond al tot een akkoord te leiden, nadat instemming was bereikt over de toekomstige douaneregels in de Britse provincie Noord-Ierland. De onenigheid over onder meer het btw-regime en de douanerechten wordt nu opgelost door Noord-Ierland weliswaar administratief onder het nieuwe toekomstige Britse belastingstelsel te brengen, maar in de praktijk onder de Europese regels te houden. Daardoor ontstaan er geen verschillen met de republiek Ierland, zodat er geen douaneposten nodig zijn.

In feite komt de douanegrens nu te liggen in de Ierse Zee, zodat alle douaneformaliteiten in havens en aan boord van schepen afgehandeld kunnen worden.
In eerste reacties op het onderhandelingsakkoord wordt opgelucht ademgehaald dat op het allerlaatste moment kennelijk toch overeenstemming is bereikt. Anderen daarentegen betreuren het dat nu de weg wordt vrijgemaakt voor het Britse afscheid van de EU. Het is voor het eerst sinds de oprichting dat een land zich terugtrekt uit de Europese samenwerking.

Met dit akkoord is de Brexit nog niet definitief: niet enkel de Europese staatsleiders moeten straks in Brussel hun goedkeuring geven, ook het Britse parlement moet de deal zaterdag nog ratificeren.

UPDATE 1900 hrs: EU-top heeft ingestemd met Brexit-deal

Bovendien heeft de Noord-Ierse partij DUP al gezegd dat ze er niet mee instemmen dat hun provincie ánders behandeld zal worden dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. De Noord-Ieren hebben het gevoel dat ze níet uit de EU stappen, en dat ze door de regering in Londen in de steek worden gelaten.

Aangezien premier Boris Johnson slechts over een bijzonder wankele meerderheid beschikt in het parlement, is een goedkeuring bij de stemming – momenteel gepland voor zaterdag – geen formaliteit. Hij heeft de tien stemmen van de DUP absoluut nodig, omdat oppositiepartij Labour ook tegen zal stemmen. Met name de tien parlementsleden van de Noord-Ierse nationalistische DUP, die donderdagochtend al hun steun voor het akkoord introkken, lijken voor de Britse premier een bijzonder moeilijke horde te zullen worden.