maandag 29 mei 2023
Home EUC Adema wil eerst EU-studie naar gevolgen voor industriële veehouderij

Adema wil eerst EU-studie naar gevolgen voor industriële veehouderij

Nederland staat in beginsel positief tegenover Europese plannen voor verdere beperking van de luchtverontreiniging door de veehouderij, maar vind dat eerst een gevolgen-onderzoek moet worden ingesteld.

Door uitbreiding van de Europese milieuwetten vallen straks meer varkens- en pluimveehouderijen onder de zogeheten Richtlijn Industriële Emissies (RIE).

LNV-minister Piet Adema zegt in een recente Kamerbrief dat het criterium voor varkens- en pluimveehouderijen wordt verlaagd naar 300 fokzeugen, 500 vleesvarkens of andere varkens, 10.714 legkippen en 5.000 vleeskuikens of andere kippen.

Daarnaast wordt door de RIE-uitbreiding de rundveehouderij vanaf 150 dieren eraan toegevoegd en wordt ook het broeikasgas methaan voortaan meegeteld.

Zoals het er nu uitziet, heeft de huidige richtlijn betrekking op ongeveer 4% van de varkens- en pluimveehouderijen in de EU. De Europese Commissie wil dit uitbreiden. Daardoor gaat straks 13% van de grootste rundvee-, varkens- en pluimveebedrijven er onder vallen, die samen verantwoordelijk zijn voor 60% van de ammoniak- en 43% van de methaanemissies uit de veehouderijsector.

De EU-landen zullen er volgende week in Brussel opnieuw op hameren dat voor de desbetreffende agrarische bedrijven de administratie en boekhouding zo beperkt mogelijk blijft. Nederland vindt (net als verscheidene andere landen) dat eerst de gevolgen in beeld moeten worden gebracht voor de veebedrijven die straks onder de RIE gaan vallen.

In de landbouwcommissie van het Europees Parlement is er veel verzet tegen de náám van de nieuwe RIE-regeling. Zij vinden dat de terminologie ‘industriele’ niet van toepassing is op dier- en veehouderij.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...