woensdag 8 februari 2023
Home EUC Adema wil eerst EU-studie naar gevolgen voor industriële veehouderij

Adema wil eerst EU-studie naar gevolgen voor industriële veehouderij

Nederland staat in beginsel positief tegenover Europese plannen voor verdere beperking van de luchtverontreiniging door de veehouderij, maar vind dat eerst een gevolgen-onderzoek moet worden ingesteld.

Door uitbreiding van de Europese milieuwetten vallen straks meer varkens- en pluimveehouderijen onder de zogeheten Richtlijn Industriële Emissies (RIE).

LNV-minister Piet Adema zegt in een recente Kamerbrief dat het criterium voor varkens- en pluimveehouderijen wordt verlaagd naar 300 fokzeugen, 500 vleesvarkens of andere varkens, 10.714 legkippen en 5.000 vleeskuikens of andere kippen.

Daarnaast wordt door de RIE-uitbreiding de rundveehouderij vanaf 150 dieren eraan toegevoegd en wordt ook het broeikasgas methaan voortaan meegeteld.

Zoals het er nu uitziet, heeft de huidige richtlijn betrekking op ongeveer 4% van de varkens- en pluimveehouderijen in de EU. De Europese Commissie wil dit uitbreiden. Daardoor gaat straks 13% van de grootste rundvee-, varkens- en pluimveebedrijven er onder vallen, die samen verantwoordelijk zijn voor 60% van de ammoniak- en 43% van de methaanemissies uit de veehouderijsector.

De EU-landen zullen er volgende week in Brussel opnieuw op hameren dat voor de desbetreffende agrarische bedrijven de administratie en boekhouding zo beperkt mogelijk blijft. Nederland vindt (net als verscheidene andere landen) dat eerst de gevolgen in beeld moeten worden gebracht voor de veebedrijven die straks onder de RIE gaan vallen.

In de landbouwcommissie van het Europees Parlement is er veel verzet tegen de náám van de nieuwe RIE-regeling. Zij vinden dat de terminologie ‘industriele’ niet van toepassing is op dier- en veehouderij.

Populair

Nederland stopt wapenhulp aan Turkije; vraagt ook EU-verbod

Nederland geeft geen toestemming meer voor wapenexporten naar Turkije, zolang de militaire operatie in Noordoost-Syrië voortduurt. Nederland leverde tot nu toe...

Nederland: Shell moet oude booreilanden uit Noordzee verwijderen

Nederland vindt dat het Verenigd Koninkrijk Shell geen vergunning moet geven om drie oude boorplatforms op de Noordzee te laten staan....

Nederlanders steggelen verder over hoogte van de EU-afdracht

De Europese Commissie wil dat de komende meerjarenbegroting (2021-2027) verhoogd wordt naar 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen (bruto binnenlands...

Nog geen EU-aanpak van belasting voor multinationals

De EU-landen zijn er donderdag opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een richtlijn die multinationals verplicht tot inzage in...

Catalanen mogen hun zetels in Europees Parlement toch innemen

De Catalaanse separatistenleider en ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín mogen hun zetel in het Europees Parlement toch gaan...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.