Agri-ministers trappen op de rem bij Green Deal en van-boer-tot-bord

De EU-Landbouwministers trappen op de rem bij de van-boer-tot-bord voedselstrategie (F2F) van de Europese Commissarissen Frans Timmermans (Milieu + Klimaat + Biodiversiteit) en Stella Kyriakides (Gezondheid + Voedselveiligheid).

Tijdens de eerste bijeenkomst van de 27 EU-ministers van Landbouw onder voorzitterschap van hun Duitse ambtgenoot Julia Klöckner werden maandag de twee strategie-documenten uiterst kritisch ontvangen. Veel bewindslieden vrezen dat delen van de agrarische sector zullen uitwijken naar niet-EU-landen als de Green Deal-plannen doorgaan.

De meeste EU-landen steunen weliswaar de doelstelling voor een duurzamere voedselproductie, maar in veel agrarische landen heeft de Europese Commissie met haar Green Deal de “pijndrempel” bereikt, zo werd gezegd.

Heel wat ministers vrezen dat boerderijen bedolven zullen worden onder nieuwe eisen in het milieu- en klimaatbeleid. Zoals bekend stelt de Commissie voor om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de EU met 50 procent en meststoffen met 20 procent tegen 2030 te verminderen. Met name veel landbouwministers willen van de Commissie eerst een ‘effectbeoordeling’ van de nieuwe maatregelen.

Veertien van de 27 EU-ministers zeiden dat ze ertegen zijn dat er nu al in begrotingen bedragen worden opgenomen voor omschakeling of moderniseringen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ze willen eerst meer zekerheden en garanties, en willen daar best twee jaar voor uittrekken.

EU-gezondheidscommissaris Stella Kyriakides benadrukte dat de reductiedoelstellingen voor gewasbescherming en bemesting precies overeenkomen met het duurzaamheidsniveau dat de Commissie nastreeft. Maar de Europese Commissie, het Europees Parlement en een aantal EU-landen hebben al laten weten dat ze het nieuwe Europese Milieu- en Klimaatbeleid niet willen uitstellen, maar juist volop willen opnemen in het nieuwe GLB-beleid.

Na afloop van de vergadering gaf EU-Landbouwcommissaris Janusz Wojchiechowski toe dat de meningen van de EU-ministers over de Farm-to-Fork- en biodiversiteitsstrategieën nog steeds heel verschillend waren. Dit geldt ook voor het nieuwe instrument dat Brussel wil invoeren, de zogeheten nationale strategische plannen. Daarin moeten de EU-landen gaan aangeven hóe ze de Green Deal-onderdelen in praktijk gaan brengen.

Wojchiechowski benadrukte opnieuw het belang van een hoger landbouwbudget om de boeren financieel te ondersteunen bij de uitvoering van de Green Deal. Ondanks de meningsverschillen tussen de EU-landbouwministers, herhaalde de Duitse voorzitter Julia Klöckner dat het de bedoeling is dat de ministers in oktober de GLB-hervorming en de F2F-strategie vaststellen.

Achter de Brusselse schermen is er nog steeds onenigheid over de vraag wíe straks wáárover gaat. De ‘agrarische’ EU-diensten vinden dat zij over de GLB-begroting gaan, maar de ENVI-milieudiensten vinden dat de Green Deal-onderdelen daar bóven gaan, en dat AGRI/landbouw de gevolgen van dat nieuwe GD-beleid in de GLB-begrotingen zal moeten opnemen.