Alles van boeren ván en óp het veld moet straks in één EU-administratie

Onderhandelaars van het Europees Parlement en van de 27 Landbouwministers hebben een compromis bereikt over verplichte identieke administratie en toezicht op het gebruik van pesticiden op alle Europese landbouwbedrijven. Dat moet in de plaats komen van de vele verschillende berekeningen en meetmethoden die nu nog in de EU-landen worden gehanteerd. 

De nieuwe administratie is nodig om het Europese toezicht op biodiversiteit, van-boer-tot-bord en omschakeling naar biologische landbouw mogelijk te maken. De onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad zijn het niet alleen eens geworden over het bijhouden van de gebruikte (chemische) middelen en kunstmest, maar ook van de oogst en opbrengst.

De triloog-onderhandelingen onder Frans voorzitterschap tussen Europarlementariërs en LNV-ministerraad over dit onderdeel van het nieuwe landbouwbeleid verliepen moeizaam vanwege de gevoelige kwestie van Europees toezicht op het gebruik van pesticiden. Verscheidene EU-landen waren terughoudend om deze gegevens jaarlijks te verzamelen, uit angst voor buitensporige administratieve lasten. 

“Het voorlopige akkoord brengt ons dichter bij een duurzamer voedselsysteem in de EU”, zei de delegatieleider van het Europees Parlement, de linkse Griekse Europarlementariër Petros Kokkalis.

‘Dit akkoord zorgt ervoor dat gegevens over pesticiden in de landbouw die op de voedselmarkt komen, per gewas en per behandeld areaal, worden bijgehouden en gepubliceerd, met ingang van 2026”.

De Europarlementariër voegde eraan toe dat het aantal statistieken dat wordt verzameld van biologische boeren zal worden verhoogd, “zodat de ontwikkeling van de biologische productie in de EU beter kan worden gevolgd.”