vrijdag 7 oktober 2022
Home EUC Eerste nationale nsp's in Europese landbouw 'van historisch belang'

Eerste nationale nsp’s in Europese landbouw ‘van historisch belang’

De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend aan de nationale strategische landbouwplannen van vijf EU-landen, en verwacht begin september met nog eens vijf andere landen tot overeenstemming te komen. In die nsp’s geven de EU-landen aan hoe zij elk in hún land het gemeenschappelijke landbouwbeleid in praktijk willen brengen. 

“Ik ben erg blij te kunnen aankondigen dat we de besprekingen met Portugal, Polen, Spanje, Denemarken en Frankrijk hebben afgerond. Die landen kunnen nu al beginnen met de voorbereidingen voor het jaar 2023”, aldus Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski.

Hij voegde eraan toe dat vijf andere landen zich “binnenkort” hierbij zullen aansluiten. Daar zitten naar verwachting Nederland, Duitsland en Ierland bij. Van Nederland is bekend dat er met Brussel nog geen overeenstemming is over vermindering van de nitraat- en stikstofvervuiling. Daarover lopen zowel op ambtelijk als politiek niveau nog steeds besprekingen.  

“De goedkeuringsprocedure duurt ongeveer zes weken, dus we zouden begin september de eerste goedkeuringsbesluiten moeten hebben”, aldus de landbouwcommissaris. Wojciechowski benadrukte dat Brussel “alles in het werk stelt” om de besprekingen “zo snel mogelijk” af te ronden.” Vorige week meldde de Pool dat hij daarover ook contact heeft gehad met premier Mark Rutte en met LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Carla Boonstra, de Nederlandse Landbouwraad bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de EU, zei dat Nederland ‘uiterlijk in de eerste weken van september’ nog aanpassingen wil. Dat kan dan gaan samenvallen met een verwacht nieuw advies van het EU-nitraatcomité over de Nederlandse mest-derogatie.

Boonstra, die minister Staghouwer verving, zei dat een mislukking van de onderhandelingen ‘uiterst schadelijk’ zal zijn. Zij benadrukte dat Nederland er niet voor pleit om het nieuwe landbouwbeleid ‘vanwege de situatie in Oekraïne’ met een jaar uit te stellen zoals sommige EU-landen nog steeds bepleiten.

Een meerderheid van de LNV-ministers riep commissaris Wojciechowski op het nieuwe landbouwbeleid zo spoedig mogelijk in te voeren, zonder daarbij een datum of een jaartal te noemen.

In een reactie wees Wojciechowski op het historische belang van de nu ingevoerde nsp’s: de EU heeft weliswaar nog steeds een gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar de uitvoering ervan is in handen van elk van de 27 EU-landen. Het in de EU vastgestelde beleid is weliswaar richtinggevend maar niet bindend; dat zijn straks de nationale afspraken van boeren met hun regeringen wel..

Populair

NAVO-chef waarschuwt Poetin tegen Russisch geweld in Oekraïne

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft Rusland gewaarschuwd voor geweld tegen Oekraïne. Elk gebruik van geweld tegen Oekraïne zal gevolgen hebben, zal leiden...

Europarlement wil meer isolatie gebouwen tegen energieverspilling

Het Europees Parlement wil dat er meer gebouwen in de Europese Unie worden opgeknapt en energiezuinig gemaakt. Er komen maatregelen om...

EU overweegt fusie Zuid-Koreaanse scheepswerven tegen te houden

De Europese mededingingsautoriteit staat op het punt om de voorgenomen fusie tussen de twee grootste scheepsbouwers ter wereld in Zuid-Korea te...

Noord-Ierse coalitie struikelt over douanecontrole in Brexit-protocol

Het meningsverschil tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië over de douanecontroles in Noord-Ierland hebben geleid tot het aftreden van de Noord-Ierse...

Nederlandse Europarlementariërs vragen om steun voor de visserij

Vissers moeten financiële steun krijgen vanwege de alsmaar hoger oplopende brandstofprijzen. En de milieuvriendelijke pulskor-vangstmethode zou weer toegelaten moeten worden. Die...

Net binnen

Extra G20-top over meer export van goedkopere Russische kunstmest

De Verenigde Naties juichen het "succes" toe van de recente overeenkomst tussen Kiev en Moskou over het deblokkeren van de graanexport...

EU: geld uit plattelandsfonds ook voor biogas en nieuwe energiekoers

De EU-landen zijn het ermee eens dat een deel van de honderden miljarden voor de Europese energietransitie zal moeten komen uit...

Na 15 jaar één oplaadsnoertje voor Europarlementariër Toine Manders

Er komt na bijna vijftien jaar gesteggel over procedures en bevoegdheden eindelijk één universele Europese oplader voor alle mobiele telefoons en...

Europese Unie verbetert de aanpak van grensoverschrijdende ziektes

Sinds de coronapandemie wordt door de Europese Unie gewerkt aan de oprichting van een Gezondheidsunie, waarvan de contouren steeds meer zichtbaar...

Vogelgriep onder pluimvee in de EU nog nooit zo ernstig als dit seizoen

De vogelgriep onder pluimvee in Europa is de afgelopen decennia nooit zo ernstig geweest. De verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza is...