maandag 25 september 2023
Home EUC Eerste nationale nsp's in Europese landbouw 'van historisch belang'

Eerste nationale nsp’s in Europese landbouw ‘van historisch belang’

De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend aan de nationale strategische landbouwplannen van vijf EU-landen, en verwacht begin september met nog eens vijf andere landen tot overeenstemming te komen. In die nsp’s geven de EU-landen aan hoe zij elk in hún land het gemeenschappelijke landbouwbeleid in praktijk willen brengen. 

“Ik ben erg blij te kunnen aankondigen dat we de besprekingen met Portugal, Polen, Spanje, Denemarken en Frankrijk hebben afgerond. Die landen kunnen nu al beginnen met de voorbereidingen voor het jaar 2023”, aldus Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski.

Hij voegde eraan toe dat vijf andere landen zich “binnenkort” hierbij zullen aansluiten. Daar zitten naar verwachting Nederland, Duitsland en Ierland bij. Van Nederland is bekend dat er met Brussel nog geen overeenstemming is over vermindering van de nitraat- en stikstofvervuiling. Daarover lopen zowel op ambtelijk als politiek niveau nog steeds besprekingen.  

“De goedkeuringsprocedure duurt ongeveer zes weken, dus we zouden begin september de eerste goedkeuringsbesluiten moeten hebben”, aldus de landbouwcommissaris. Wojciechowski benadrukte dat Brussel “alles in het werk stelt” om de besprekingen “zo snel mogelijk” af te ronden.” Vorige week meldde de Pool dat hij daarover ook contact heeft gehad met premier Mark Rutte en met LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Carla Boonstra, de Nederlandse Landbouwraad bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de EU, zei dat Nederland ‘uiterlijk in de eerste weken van september’ nog aanpassingen wil. Dat kan dan gaan samenvallen met een verwacht nieuw advies van het EU-nitraatcomité over de Nederlandse mest-derogatie.

Boonstra, die minister Staghouwer verving, zei dat een mislukking van de onderhandelingen ‘uiterst schadelijk’ zal zijn. Zij benadrukte dat Nederland er niet voor pleit om het nieuwe landbouwbeleid ‘vanwege de situatie in Oekraïne’ met een jaar uit te stellen zoals sommige EU-landen nog steeds bepleiten.

Een meerderheid van de LNV-ministers riep commissaris Wojciechowski op het nieuwe landbouwbeleid zo spoedig mogelijk in te voeren, zonder daarbij een datum of een jaartal te noemen.

In een reactie wees Wojciechowski op het historische belang van de nu ingevoerde nsp’s: de EU heeft weliswaar nog steeds een gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar de uitvoering ervan is in handen van elk van de 27 EU-landen. Het in de EU vastgestelde beleid is weliswaar richtinggevend maar niet bindend; dat zijn straks de nationale afspraken van boeren met hun regeringen wel..

Populair

Europese Commissie begint proces tegen meer Duitse milieuvervuiling

De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie procedures aangespannen tegen Duitsland en Roemenië wegens onvoldoende bescherming van biodiversiteit in...

Franse jongen boeren vragen steun voor overnemen agrarisch bedrijf

De organisatie van Franse Jonge Boeren (JA) heeft president Macron en Landbouwminister Denormandie om meer financiële steun gevraagd voor het overnemen...

Europarlement beperkt transport van slachtvee tot maximaal 8 uur

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een kritisch onderzoeksrapport naar misstanden bij veetransporten, vooral bij de export naar landen buiten de...

IPPC: helft wereldbevolking lijdt nu al onder opwarming van de aarde

Een nieuw rapport van de internationale IPPC-klimaatwetenschappers laat opnieuw zien hoe kwetsbaar klimaatverandering mensen maakt. De opwarming van 1,1°C heeft al...

Oostenrijks kunstmestconcern toch niet verkocht aan Russische tycoon

Het Oostenrijkse chemie- en kunstmestbedrijf Borealis heeft besloten het overnamebod van de Russische miljardair Andrei Melnisjenko af te wijzen. De steenrijke...

Net binnen

Celstraf en miljoenenboete Spaanse boeren voor oppompen grondwater

Vijf eigenaren van een landbouwbedrijf in een Spaans natuurgebied zijn veroordeeld tot forse gevangenisstraffen wegens het illegaal oppompen van grondwater voor besproeiing...

EU-voorstel voor gebruik glyfosaat: tot nu toe alleen Duitsland tégen

Bij de presentatiie van het voorstel van de Europese Commissie voor verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden heeft alleen Duitsland gezegd dat...

EU-rechtbank gelast Duitsland meer voor Natura-2000 te doen

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Duitsland en met name de deelstaat Beieren zich niet houden aan de EU Habitatrichtlijn...

Verhuursites moeten straks boekingen aan gemeenten doorgeven

Verhuursites voor woningen, vakantiehuisjes en B&B’ s, zoals Airbnb and Bookin.com moeten straks maandelijks aan gemeenten hun boekingen opgeven. Een ruime meerderheid...

Benoemingen en takenpakket Hoekstra en Šefčovič op EU-agenda

De hoorzittingen over de benoeming van de Nederlandse oud-minister Wopke Hoekstra en de verschuiving van het Green Deal-takenpakket naar de Slowaakse Europees...