EU-compromis in de maak over bezwaren tegen natuurherstelwet

In Europees ambtelijk vooroverleg heeft het Zweedse EU-voorzitterschap dinsdag een nieuw compromis over de natuurherstelwet gepresenteerd die méér rekening houdt met eerdere Nederlandse protesten.

Zo mag straks rekening worden gehouden met de bevolkingsdichtheid in regio’s. Het door minister Van der Wal bekritiseerde verslechteringsverbod buiten de Natura2000-gebieden wordt weliswaar gehandhaafd, maar afgezwakt.

De Europese natuurherstelwet lijkt daarmee nu op te schuiven  in de richting van eerdere Nederlandse (en ook Vlaamse) bedenkingen. De Vlaamse krant De Standaard zegt inzage te hebben gehad in het nieuwe Zweedse compromis dat gisteren uitlekte.

Het roulerende EU-voorzitterschap van Zweden loopt eind deze maand af, en de Zweden willen de natuurherstelwet op de ministersvergadering van 20 juni in Luxemburg laten vaststellen.

In die nieuwe versie van de tekst staat nu dat de EU-landen de verscheidenheid van regio’s mogen verwerken, onder andere qua bevolkingsdichtheid. Nederland zei eerder te vrezen dat de nieuwe wet ‘Nederland verder op slot zou zetten’ . Het nieuwe compromis zou nu ook erkennen dat het verslechteringsverbod te zwaar weegt buiten de erkende Natura2000-natuurgebieden.  

De Europese verordening zou bovendien gepaard gaan met flinke financiele steun, waardoor het pakket ‘geen lege doos’ is, zo wordt gezegd. 

Overeenstemming in de EU-Milieuraad zou een belangrijke stap zijn, mede omdat in de envi-milieucommissie van het Europees Parlement ook toenadering tussen de fracties wordt gemeld. Ook dat gaat in de richting van meer flexibiliteit voor de EU-landen bij de uitvoering van de verordening.

Daarover wordt volgende week, tijdens de voltallige vergadering van het Europarlement in Straatsburg, een ingelaste commissievergadering gehouden (15 juni).