EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid.

Acht landen dreigen een verbod op langdurige veetransporten te blokkeren omdat het hun export naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika bedreigt. Maar andere EU-landen, waaronder Nederland, steunen Kyriakides. Ook het Europees Parlement bepleit op veel onderdelen meer en beter dierenwelzijn.

Acht EU-landen, onder aanvoering van Portugal bepleitten dat het uitgangspunt van de herziening zou moeten zijn om zowel de export te handhaven als het dierenwelzijn te verbeteren. Die acht landen vertegenwoordigen 37 procent van de EU-bevolking zodat de voorstanders niet de benodigde 65 procent voor een gekwalificeerde meerderheid dreigen te halen.

De nota die Portugal heeft opgesteld namens de Franse, Griekse, Ierse, Letse, Litouwse, Portugese, Roemeense en Spaanse delegaties werd afgelopen maandag in de Landbouwraad besproken, en door verscheidene andere landen fel bestreden. Nederland was naar verluidt de luidruchtigste tegenstander, en minister Adema vroeg om een eenvoudig verbod op levende export. 

Nederland en Denemarken merkten bovendien op dat te veel gevallen van dierenleed hebben aangetoond dat vervoer van vee naar derde landen moet worden vermeden en dat diervriendelijke alternatieven nodig zijn. Minister Adema zei na afloop tegen Nederlandse verslaggevers dat vleesvervoer een veel beter alternatief zou zijn.

“Als wetenschap en ervaring ons vertellen dat bepaalde transportpraktijken schadelijk zijn voor het welzijn en gezondheid van dieren, dan geloof ik dat we manieren moeten vinden om die praktijken aan te passen. Niets doen is geen optie”, zei Commissaris Kyriakides. 

Het vervoer van dieren is een essentieel onderdeel van het herzieningsproces en heeft hoge prioriteit Hoewel veehouders worden ondersteund bij de overgang naar nieuwe systemen, moet het welzijn van de dieren worden gewaarborgd, zo voegde ze er aan toe.