EU-importverbod voor producten en voedsel uit ontbossingsgebied

De MIlieuministers van de 27 EU-landen stemmen in met een verbod op de invoer van voedselproducten uit ontbossingslanden. De invoer van soja, rundvlees, palmolie, hout, cacao en koffie wordt vanaf 2030 verboden als hun teelt en productie bijdragen aan ontbossing.

Het verbod gaat niet alleen om ontbossing, maar ook over “bosdegradatie”, en  “structurele omvorming van oerbossen”.

De ministers bevestigen daarmee een soortgelijk  eerder voorstel van de Europese Commissie. Het nu door de EU-landen aangenomen compromis maakt het ook mogelijk om afgeleide producten zoals leer, chocolade en meubels uit bedreigde natuurgebieden tegen te houden.

Ook willen de Milieuministers specifieke eisen voor soja in veevoer. Over die twee laatste compromissen moeten de EU-landen het nog wel eens worden met het Europees Parlement. 

De Europese consumptie is verantwoordelijk voor 16% van de wereldwijde ontbossing, waardoor de EU de op één na grootste vernietiger van tropische bossen is, na China en vóór India en de Verenigde Staten.

In de praktijk moeten importeurs straks kunnen aangeven wáár en hóe en met welke grondstoffen de importproducten zijn gemaakt. Daarbij moet de traceerbaarheid worden aangetoond aan EU-instanties met behulp van geo-locaties en satellietfoto’s. Dat gaat ook gelden voor de herkomst van gewassen, zo is de bedoeling.

De vereiste mate van verificatie is uitgewerkt door Frankrijk. Het oorspronkelijke voorstel is volgens Paris ook “aanzienlijk versterkt” door het rekening houden met de mensenrechten en belangen van inheemse volkeren en kleine producenten.

Milieuorganisaties hebben “tekortkomingen” van de overeenkomst aan de kaak gesteld, omdat andere belangrijke producten zoals maïs, varkensvlees en gevogelte niet in het nieuwe verbod zijn opgenomen.

Het Amerikaanse Fern verwelkomde de opname van de rechten van inheemse volkeren “op papier”, maar vreest dat deze bescherming “niet gerespecteerd” zal worden door een gebrek aan voldoende controles.