EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels een inspraakronde voor op gang gekomen.

In concept-versies van de Green Deal stond aanvankelijk dat de Commissarissen Timmermans (Milieu) en Kyriakides (voedselveiligheid) van plan waren die subsidie af te schaffen, maar na protesten van LNV-commissaris Wojciechowski en de Landbouwcommissie werd dat afgezwakt.

Volgens een donderdag gepresenteerd rapport van Greenpeace besteedt de EU momenteel een derde van haar promotiebudget voor landbouwproducten aan reclame voor vlees en zuivel (32% van € 777 miljoen in vijf jaar). Uit het onderzoek bleek verder dat de Commissie zo‘n 146 miljoen euro besteedde aan campagnes voor groenten en fruit; 19 procent van de advertentie-uitgaven.

Greenpeace roept de EU op om reclame voor vlees en zuivel stop te zetten en dat geld te gebruiken om ecologische, kleinschalige boeren in Europa te ondersteunen, en om conventionele boeren te helpen bij de overgang naar ecologische landbouw.

De huidige besteding is “in strijd met de waarschuwingen van wetenschappers over de rampzalige gevolgen van de industriële veehouderij voor de natuur, het klimaat en onze gezondheid” en is een onverantwoordelijk gebruik van belastinggeld, aldus Greenpeace.

Meer dan 70 procent van de landbouwgrond in de EU wordt gebruikt om vee te houden of veevoer te produceren. Europeanen consumeren ongeveer twee keer zoveel vlees als het wereldgemiddelde en ongeveer drie keer zoveel zuivelproducten.