EU-landbouwraad buigt zich over voedsel, energie en kunstmest

De Tsjechische tijdelijk voorzitter van de Europese Landbouwraad vindt dat ‘voedselzekerheid’ het komend half jaar EU-prioriteit moet blijven. Maar meerdere LNV-ministers drongen op een tweedaags informeel beraad in Praag aan op uitbreiding van de EU-agriplannen. 

Uit een opsomming op de slot-persconferentie is duidelijk geworden dat verscheidene EU-landen hun agri-wensenlijstje aan het actualiseren zijn. Daarbij staat bij de meeste ministers ‘voedselzekerheid’ nog wel op de eerste plaats, maar worden in één adem nu ook steeds vaker ‘energie’, ‘stookkosten’, ‘kunstmest’ en ‘boereninkomens’ genoemd.

Zo vinden de Spaanse en Franse Landbouwministers Luis Planas en Marc Fesneau dat de EU ‘autonoom moet worden’ op het gebied van kunstmestproductie. De Tsjechische minister Zdenek Nekula erkende na afloop dat het tweedaagse overleg vooral over ‘energie en kunstmest’ ging. Hij zei dat dat onderwerp op de officiële Landbouwraad, over ruim een week in Brussel, topic zal zijn.

Minister Planas zei onlangs dat gegarandeerd beschikbare kunstmest voor de landbouw absolute noodzaak is. Daarmee keert hij zich niet alleen tegen dreigende gevolgen van de Russische gas-boycot, maar ook tegen voorstellen van de Europese Commissie voor ‘minder chemie en meer bio’.

Omdat de gasprijzen de laatste tijd zo enorm zijn gestegen, hebben verscheidene chemieconcerns hun productie nagenoeg stilgelegd. Door nieuwe Russische dreigementen raakt normalisering van de Europese gas-inkopen – en daarmee ook de kunstmestmarkt – verder buiten beeld.

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski wees er op dat de EU momenteel het ‘afromen’ van de megawinsten van energiebedrijven bespreekt, waardoor het voor de EU-lidstaten mogelijk wordt geld vrij te maken voor staatssteun voor de (collectieve?) inkoop van kunstmest. Eerder deze week zei Klimaatcommissaris Frans Timmermans dat Nederland daarmee ook de glastuinbouw tegemoet kan komen.

De Spaanse minister Planas herhaalde zijn eerdere pleidooi dat de EU het gebruik van chemicaliën in de landbouw pas kan verminderen als er alternatieven voor beschikbaar zijn. Het eerder door Nederlandse gelanceerde voorstel voor de verwerking van natuurlijke mest tot droge, strooibare mestpoeder, bleef onvermeld.

Over alternatieven kon Wojciechowski nog geen duidelijkheid geven. Op een persconferentie herhaalde Wojciechowski zijn eerdere toezegging ‘dat daaraan gewerkt wordt’.