EU-landen willen uitstel klimaatwet tegen ontbossing

Een aantal EU-landen, waaronder Duitsland en Nederland, pleiten bij de Europese Commissie voor uitstel van de invoering van de  reeds aangekondigde klimaatwet tegen ontbossing. Ze beweren dat Brussel het administratieve voorwerk nog niet op orde heeft, zoals het opstellen van de zogeheten benchmarking, de start-situaties per land. 

Dit verzoek tot meer uitstel komt nadat vorige maand enkele Green Deal-wetten in de landbouw werden ingetrokken en versoepeld. Het nieuwe voorstel wordt ondersteund door Bulgarije, Estland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Slovenië, Spanje en Hongarije. Dat is nog niet een gekwalificeerde meerderheid.

Zij uitten onlangs op de ministerraadsvergadering in Luxemburg hun bezorgdheid over de voortgang van klimaatwetgeving. Ze stellen dat de Europese Commissie nog niet klaar is met het benodigde administratieve werk. Dit roept vragen op over de haalbaarheid van het tijdig invoeren van de wetten.

In de door Brussel aangekondigde maar nog niet gerealiseerde ‘benchmarking’ wordt het ontbossingsrisico voor alle importerende EU-landen beoordeeld. Zonder benchmarking worden alle landen gelijk gerangschikt en zouden ze onevenredig veel bureaucratische rompslomp moeten betalen. De tijd dringt omdat  het bedrijfsleven en de overheid zich op tijd moeten kunnen voorbereiden.

De EU-verordening bepaalt dat soja, oliepalm, runderen, koffie, cacao, rubber en hout (en producten die daarvan zijn gemaakt), alleen geïmporteerd mogen worden als ze geen verband houden met ontbossing. De verordening is in juni 2023 van kracht geworden en 18 maanden later, vanaf eind 2024, moeten de nieuwe regels worden toegepast.

In reactie op de zorgen van de lidstaten heeft de Europese Commissie aangekondigd de situatie te zullen evalueren en de dialoog voort te zetten. Er wordt benadrukt dat het streven naar een groenere toekomst niet mag worden ondermijnd, maar dat er tegelijkertijd rekening moet worden gehouden met de praktische uitvoerbaarheid en de economische impact.