vrijdag 7 oktober 2022
Home EUC 'EU mag van de WTO wél strengere eisen opleggen bij voedselimport'

‘EU mag van de WTO wél strengere eisen opleggen bij voedselimport’

De Europese Commissie zegt dat strengere milieu- en klimaatheffingen op de import van voedselproducten uit niet-EU-landen níet in strijd is met juridische bepalingen van de wereldhandelsorganisatie WTO. Daarmee geeft de Europese Commissie voor het eerst een positief signaal af over de invoering van zogeheten “spiegelclausules” in handelsovereenkomsten. 

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski stelt de 27 LNV-ministers maandag in Luxemburg voor om nu – ‘zaak-voor-zaak’ – de proef op de som te nemen. Een bijbehorend testrapport van de Europese Commissie is onlangs gepubliceerd. De Europese Commissie zal de ministers informeren over de raadpleging die tussen januari en maart onder stakeholders is gehouden.

Lange tijd hebben agrariërs en veehouders gevraagd om gelijke productiecriteria of extra heffingen op ‘goedkope’ levensmiddelen uit niet-EU-landen, vooral om de eigen Europese markt af te schermen. Maar invoering van zulke ‘invoerboetes’ mag niet van de WTO, omdat zoiets ‘concurentievervalsend’ en ‘bevoordeling van de eigen bedrijven’ is.

Maar nu de Europese Unie met Green Deal en van-boer-tot-bord nieuwe normen invoert voor dierenwelzijn, biodiversiteit en gezondheid invoert, is de EU van plan zulke nieuwe Klimaatcriteria ook te eisen voor importvoedsel. En als landen daar niet aan (kunnen/willen) voldoen, mag de EU extra heffingen opleggen om weer een ‘gelijk speelveld’ tot stand te brengen.

De Oostenrijkse Europarlementariër Simone Schmiedtbauer (ÖVP/EVP) spreekt van een “etappeoverwinning”. Voor het eerst komt er nu een positief signaal van de Europese Commissie voor ‘spiegelclausules’ in handelsovereenkomsten. Vooral Frankrijk heeft zich daar het laatste halfjaar sterk voor gemaakt. 

“De Europese Commissie is niet langer tegen het project. Dit is een etappezege waarop we onze verdere inspanningen zullen bouwen”, aldus de Europarlementariër. “Het wordt hoog tijd dat de Europese Commissie begrip krijgt voor de eis van boerenbonden dat productienormen voor Europese boeren ook moeten gelden voor geïmporteerde landbouwproducten en levensmiddelen”, legt Schmiedtbauer uit in een artikel op de site van de Oostenrijkse boerenbond STBB.

Om de juridische houdbaarheid in de praktijk uit te proberen, zou er een “case-by-case evaluatie” moeten komen. De Nederlandse landbouwminister Henk Staghouwer liet vorige week in een Kamerbrief weten dat hij de proefondervindelijke ‘case-by-case’-aanpak ook steunt. 

Wel wijst hij er op dat het niet alleen de kwaliteit is die de prijs bepaalt, maar dat er per land ook verschillende omstandigheden zijn. “Tegelijkertijd hebben ook andere factoren, waaronder infrastructuur, kennis en kosten van arbeid invloed op de uiteindelijke concurrentiepositie van bedrijven. Hierbij moet gekeken worden wat er onder het multilaterale kader van de WTO mogelijk is, en welke maatregelen wenselijk zijn, aldus Staghouwer in zijn Kamerbrief.

“Dezelfde productienormen voor geïmporteerde producten – dat is wat lokale boeren eisen, en ze verdienen het. Dit versterkt de concurrentiekracht van Europese boeren en helpt een regionale aanpak van de landbouw om een ​​doorbraak te realiseren. Consumenten, dieren, milieu en klimaat profiteren hiervan, en last but not least niet in de laatste plaats wij boeren”, zegt Schmiedtbauer.

Populair

Russische tanks nu aan Turkse (NAVO-) zuidflank

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Casuvoglu erg begripvol getoond tegenover de...

Barnier gaat ook onderhandelen over Brits-EU-handelsverdrag

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is benoemd tot hoofd van het EU-team dat gaat onderhandelen over een toekomstig vrijhandelsverdrag met Groot-Brittannië. Barnier leidt...

Nog niet alle vakbondsrechten ook van kracht op Europees niveau

Het Europese Hof in Luxemburg heeft negatief geoordeeld over een zaak die was aangespannen door de Europese vakbonden tegen de Europese...

CDU weifelt over AKK als opvolger van Duitse bondskanselier Merkel

De Duitse politica en minister Annegret Kramp-Karrenbauer heeft haar positie als voorzitter van de christendemocratische partij CDU afgelopen weekend veiliggesteld. Maar...

EU belegt tweejarige conferentie over broodnodige modernisering

De Europese Commissie presenteerde woensdag haar eigen ideeën voor een twee jaar durende conferentie over modernisering en hervorming binnen de Europese...

Net binnen

Extra G20-top over meer export van goedkopere Russische kunstmest

De Verenigde Naties juichen het "succes" toe van de recente overeenkomst tussen Kiev en Moskou over het deblokkeren van de graanexport...

EU: geld uit plattelandsfonds ook voor biogas en nieuwe energiekoers

De EU-landen zijn het ermee eens dat een deel van de honderden miljarden voor de Europese energietransitie zal moeten komen uit...

Na 15 jaar één oplaadsnoertje voor Europarlementariër Toine Manders

Er komt na bijna vijftien jaar gesteggel over procedures en bevoegdheden eindelijk één universele Europese oplader voor alle mobiele telefoons en...

Europese Unie verbetert de aanpak van grensoverschrijdende ziektes

Sinds de coronapandemie wordt door de Europese Unie gewerkt aan de oprichting van een Gezondheidsunie, waarvan de contouren steeds meer zichtbaar...

Vogelgriep onder pluimvee in de EU nog nooit zo ernstig als dit seizoen

De vogelgriep onder pluimvee in Europa is de afgelopen decennia nooit zo ernstig geweest. De verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza is...