zaterdag 30 september 2023
Home EUC EU werkt aan subsidie voor schone grond; boete voor vervuiling

EU werkt aan subsidie voor schone grond; boete voor vervuiling

De Europese Commissie vindt dat de grond in de EU-landen te veel vervuild is, ook de landbouwgrond. Zo’n zestig procent is niet schoon en gezond genoeg. Dat moet binnen zo’n 25 jaar worden teruggedrongen, ook door agrariërs.

Maar zowel de Nederlandse LNV-minister Piet Adema als veel van zijn EU-ambtgenoten hielden maandag in Brussel nog forse slagen om de arm. Ze vrezen allerlei nieuwe verplichtingen.

Op hun maandelijkse EU-Landbouwraad maakten veel ministers duidelijk dat de bodemgesteldheid van hun EU-landen te divers is om er één methodiek voor op te stellen. Ze wezen op voorbeelden als de kleigronden van kustlanden of de Polynesische en Caribische rotseilanden van Europese overzeese gebiedsdelen.

Andere terreinbeheerders en landschapsorganisaties daarentegen dringen aan op bindende afspraken, inclusief boetes voor bodemvervuilers.

In reactie op opmerkingen van Kamerfracties had Adema eerder gezegd ‘dat we moeten voldoen aan de behoefte van de bodem. Dat betekent dat we de bodem goed moeten voeden en verzorgen in plaats van dat we het gewas voeden en verzorgen’.

Na afloop van de vergadering sprak hij tegen dat hij daarmee voorsorteerde op meer biologische landbouw en minder chemie in de land- en tuinbouw. ‘Ik ken geen boer die geen oog heeft voor een gezonde bodem, juist in combinatie met een gezond gewas’.

Adema benadrukte het belang van schone en gezonde grond. ‘Dat levert meer gewas op, je hebt er minder mest of middelen voor nodig, en het leidt dan ook tot minder bodemvervuiling en minder uitspoeling van middelen’.

Brussel wil met een lichte versie van een richtlijn allereerst beginnen met verplichte halfjaarlijkse bodemonderzoeken, uitmondend in een systeem van bodemregistratie en schonegrond-verklaringen. Dat kan dan worden gecombineerd met Europese subsidies voor grondeigenaren en agrarische gebruikers. Die schonegrondfilosofie is onderdeel van de al in 2020 gepresenteerde Green Deal en van-boer-tot-bord.

Milieucommissaris Virginius Sinkevicius wees erop dat de huidige achteruitgang in bodemgesteldheid ook leidt tot aanzienlijke schade en economische verliezen, vooral in de landbouw. Hij zegt dat de EU gebruik wil gaan maken van satelliettechnieken om de bodemgesteldheid in de gaten te houden.

Volgens hem zijn er in de EU nu al meer dan 3 miljoen bekende vervuilde plekken, terwijl de afgelopen jaren niet eens alle EU-landen intensieve metingen deden en registraties bijhielden

Populair

AGRI-commissie vraagt opnieuw om steun voor varkensindustrie

Om de varkensvleessector te ondersteunen, moet de Europese Commissie reclamebudgetten inzetten en promotionele acties ondernemen om nieuwe afzetmarkten aan te boren....

Omzet bio-landbouw Europese Unie in tien jaar meer dan verdubbeld

De biologische markt in de Europa Unie blijft groeien. In 2020 steeg de omzet met 15 procent tot 44,8 miljard euro....

Staking bij P&O treft veerdiensten tussen Engelse en Europese havens

Het goederenvervoer tussen Engeland en het Europese vasteland raakt ontwricht door een staking bij de veerdiensten van het Britse P&O Ferries....

EU: strengere criteria tegen uitstoot veeteelt treft alleen grote vervuiler

Europees Klimaatcommissaris Frans Timmermans zegt dat de nieuwe emissienormen tegen luchtvervuiling nauwelijks gevolgen zullen hebben voor de meeste veehouderijen.

Boycot van Russische olie en gas kost miljarden uit landbouwfonds

De Europese Unie stopt eind dit jaar met de invoer van vrijwel alle Russische olie. Alleen Hongarije en Slowakije mogen daarna...

Net binnen

Duitsland doet niet genoeg voor de natuur; behoud en herstel nodig

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat Duitsland niet genoeg doet om de natuur te beschermen. De EU-rechters oordeelden dat Duitsland...

Nederlandse consul: agrarische band met Oekraïne juist nu versterken

De Nederlandse landbouwraad in Oekraïne, Reinoud Nuijten, vindt dat de Nederlandse landbouw juist nu al de banden met Oekraïense agrarische sector moet...

Glyfosaat in EU-landbouw: tot nu toe alleen Duitsland en Oostenrijk tegen

Oostenrijk heeft zich nu ook publiekelijk uitgesproken tegen verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden in de Europese landbouw. Deze aankondiging komt kort...

Al honderden dode Spaanse koeien door besmettelijke koeienkoorts

In Spanje zijn de afgelopen weken al honderden koeien doodgegaan aan een epizoötische hemorragische ziekte EHD. Die besmettelijke koeienkoorts is verwant aan...

Rekenkamer: EU-subsidie wijnindustrie leidt amper tot meer ‘groene’ wijn

Bij de toekenning van subsidies aan de Europese wijnindustrie wordt amper gelet op milieueffecten en worden er nauwelijks duurzaamheidsvoorwaarden aan verbonden. Dat...