Frankrijk: veeteelt beschermen tegen te veel EU-regels dierenwelzijn

Frankrijk waarschuwt tegen al te ingrijpende uitbreiding van de Europese dierenwelzijnsregels en stelt er nu al beperkende voorwaarden aan. Zo vindt Parijs dat hoe dan ook moet worden voorkomen dat de veehouderij te maken krijgt met nieuwe internationale concurrentie.

Frankrijk weigert “situaties te creëren die de Europese veehouderij opnieuw in een situatie van concurrentievervalsing of verlies van concurrentievermogen brengen”. 

De Europese Commissie is van plan dit najaar met een concreet voorstel voor verbetering van dierenwelzijn te komen. Dat is al enkele jaren in voorbereiding en waarover al uitgebreid is beraadslaagd door Europees Parlement en de 27 LNV-ministers. 

Daarom heeft de Franse minister Marc Fesneau een notitie met vijf ‘bespreekpunten’ opgestuurd aan EU-Commissaris Stella Kyriakides. Hij heeft daarover de afgelopen maanden een uitgebreide overlegronde gehouden met de Franse bedrijfstak. Ook in Nederland is momenteel een raadpleging gaande voor een convenant voor dierwaardige veehouderij.

De al eerder door Frankrijk bepleite invoering van ‘spiegelclausules’ in handelsovereenkomsten en bij voedselimport moet  – als het aan Parijs ligt – wettelijk worden vastgelegd. Recentelijk klaagden Franse agrarische organisaties al over de grote toename van goedkope import uit Oekraïne, door het opheffen van de importheffingen en het uitbreiden van de quota van verscheidene agrarische producten.

Frankrijk lijkt een slag om de arm te gaan houden voor een kooienverbod. Zowel het Europees Parlement als de Europese Commissie zijn van plan kooihuisvesting uit te fasere, mede naar aanleiding van een volkspetitie. Dat kan waarschijnlijk niet eerder dan 2027.

Fesneau zegt dat rekening moet worden gehouden met nieuwe technieken en nieuwe inzichten, en dat bovendien de afschrijvingstermijn van stallen en apparatuur moet worden ingecalculeerd. 

Voor het vervoer van dieren gaat EU-Commissaris Kyriakides waarschijnlijk de regels aanscherpen. De huidige regels worden niet in alle EU-landen goed nageleefd en ook de sancties zijn niet in alle landen hetzelfde, zo berichtte onlangs de Europese Rekenkamer (ERK).

Hierdoor bestaat het risico dat vervoerders gebruikmaken van mazen in de wet. In Duitsland lopen de boetes voor overtredingen van de transportregels op tot 25.000 euro, terwijl die in Italië 1.000 tot 6.000 euro zijn.

Frankrijk en Duitsland riepen afgelopen zomer op tot een Europees verbod op het doden van eendagshaantjes. Samen met Oostenrijk, Spanje, Ierland, Luxemburg en Portugal hebben deze landen daartoe al een voorstel ingediend in Brussel. Daar is tot nu toe weinig mee gedaan. Frankrijk vindt dat dat nu eindelijk eens in de nieuwe dierenwelzijnswet moet worden opgenomen.

Voor de invoering van een dierenwelzijnslabel of Europees keurmerk houdt Frankrijk niet langer vast aan een verplichting en aan hun eerder ingediende Nutriscore-label, maar wordt nu gesproken over een vrijwillige regeling. Of Kyriakides en het Europees Parlement daar genoegen mee nemen, is nog niet duidelijk.