woensdag 8 februari 2023
Home EUC Geen uitstel of blokkade voor minder gewasbeschermers in EU-landbouw

Geen uitstel of blokkade voor minder gewasbeschermers in EU-landbouw

Er komt geen nieuw, uitgebreid onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en halveren van chemicaliën in de Europese landbouw, zoals verscheidene EU-landen hadden gevraagd.

Er komt zelfs geen aanvullende studie naar niet eerder voorziene onderdelen, en de gewasbeschermingsplannen mogen bovendien geen vertraging oplopen. Dat is de uitkomst van de EU-LNV-landbouwraad van afgelopen weekeinde in Brussel.

Dat de voorstellen van de Commissarissen Timmermans (Klimaat), Sinkevicius (Milieu) en Kyriakides (Voedselveiligheid) ondanks aandringen van enkele EU-landen niet op de lange baan worden geschoven, was al duidelijk geworden na verschillende concessies van de Commissie. Bovendien gaf Commissaris Kyriakides maandag (12 december) opnieuw aan dat zij oplossingen wil vinden voor de nog bestaande bezwaren en bedenkingen van de LNV-ministers.

Zo komt er de komende maanden alleen nadere omschrijving en precisering van wat in de juni-voorstellen ‘kwetsbare gebieden’ werd genoemd. Het nieuwe (tijdelijk) Zweedse voorzitterschap van de Ministerraad krijgt die klus op z’n bordje. Dat moet binnen een half jaar gereed zijn. 

Na afloop moest Landbouwcommissaris Wojciechowski het antwoord schuldig blijven op vragen van journalisten wat de ministers nu eigenlijk precies willen met hun vragen om ‘hernieuwd onderzoek’. Ook de Poolse commissaris had gezegd dat hij zulke verzoeken steunde.

De (binnenkort terugtredende) Tsjechische voorzitter minister Nekula moet het verzoek van de LNV-ministers bij de Europese Commissie indienen bij de eerst-verantwoordelijke, Commissaris Kyriakides. En het nieuwe Zweedse voorzitterschap moet de zaak afhandelen. Maar wat Nekula precies gaat vragen, is vooralsnog onduidelijk.

Daarmee kreeg de Nederlandse LNV-minister Piet Adema eigenlijk precies wat hij wilde. Vanaf het begin had Nederland de kóers van de gewas-voorstellen gesteund: minder chemicaliën, meer naar biologisch, andere groene hulpmiddelen voor de landbouw.

En Nederland sloot zich niet aan bij de EU-landen die bleven vragen om een volledig impact assessment (gevolgenonderzoek) omdat ze niet tevreden waren met een eerder onderzoeksrapport van 371 pagina’s. Bovendien vroeg (en kreeg) Nederland de toezegging dat tijdens dat half jaar extra onderzoek de onderhandelingen erover gewoon zouden doorgaan.

Het Europees Parlement heeft inmiddels de delegatie samengesteld die de komende maanden met de EU-LNV-ministers gaat onderhandelen over de gewas-voorstellen van de Commissie. De Nederlandse VVD-Europarlementariër Jan Huitema zit in die EP-delegatie. Welke ministers namens de EU-landen gaan onderhandelen, is nog niet bekend.

Populair

Nederlands proces bij EU-Hof tegen verbod pulsvisserij

Nederland gaat naar het Europese Hof van Justitie om het pulsvisverbod aan te vechten. Volgens minister Schouten (LNV) zijn er door...

Spanje vraagt België opnieuw om uitlevering Catalaanse politicus

De voormalige Catalaanse regio-president Carles Puigdemont heeft zich in Brussel gemeld bij de Belgische justitie. Het Spaanse Hooggerechtshof had maandag opnieuw...

Labour’s tweede man treedt ook af; verlies gematigde anti-Brexiteers

In Groot-Brittannië heeft Tom Watson, de plaatsvervangend partijleider van de Labourpartij, geheel onverwachts zijn aftreden aangekondigd. Hij stelt zich niet verkiesbaar...

Slowakije gaat daders van moord op journalist Kuciak toch vervolgen

Justitie en politie in Slowakije hebben bijna twee jaar na de moord op journalist Jan Kuciak en zijn verloofde aanklachten ingediend...

BuZa roept Nederlanders in Bagdad op Irak zo snel mogelijk te verlaten

Er moet een einde komen aan de huidige "cyclus van geweld" in Irak voordat de situatie helemaal uit de hand loopt....

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.