zondag 4 juni 2023
Home EUC Geen uitstel of blokkade voor minder gewasbeschermers in EU-landbouw

Geen uitstel of blokkade voor minder gewasbeschermers in EU-landbouw

Er komt geen nieuw, uitgebreid onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en halveren van chemicaliën in de Europese landbouw, zoals verscheidene EU-landen hadden gevraagd.

Er komt zelfs geen aanvullende studie naar niet eerder voorziene onderdelen, en de gewasbeschermingsplannen mogen bovendien geen vertraging oplopen. Dat is de uitkomst van de EU-LNV-landbouwraad van afgelopen weekeinde in Brussel.

Dat de voorstellen van de Commissarissen Timmermans (Klimaat), Sinkevicius (Milieu) en Kyriakides (Voedselveiligheid) ondanks aandringen van enkele EU-landen niet op de lange baan worden geschoven, was al duidelijk geworden na verschillende concessies van de Commissie. Bovendien gaf Commissaris Kyriakides maandag (12 december) opnieuw aan dat zij oplossingen wil vinden voor de nog bestaande bezwaren en bedenkingen van de LNV-ministers.

Zo komt er de komende maanden alleen nadere omschrijving en precisering van wat in de juni-voorstellen ‘kwetsbare gebieden’ werd genoemd. Het nieuwe (tijdelijk) Zweedse voorzitterschap van de Ministerraad krijgt die klus op z’n bordje. Dat moet binnen een half jaar gereed zijn. 

Na afloop moest Landbouwcommissaris Wojciechowski het antwoord schuldig blijven op vragen van journalisten wat de ministers nu eigenlijk precies willen met hun vragen om ‘hernieuwd onderzoek’. Ook de Poolse commissaris had gezegd dat hij zulke verzoeken steunde.

De (binnenkort terugtredende) Tsjechische voorzitter minister Nekula moet het verzoek van de LNV-ministers bij de Europese Commissie indienen bij de eerst-verantwoordelijke, Commissaris Kyriakides. En het nieuwe Zweedse voorzitterschap moet de zaak afhandelen. Maar wat Nekula precies gaat vragen, is vooralsnog onduidelijk.

Daarmee kreeg de Nederlandse LNV-minister Piet Adema eigenlijk precies wat hij wilde. Vanaf het begin had Nederland de kóers van de gewas-voorstellen gesteund: minder chemicaliën, meer naar biologisch, andere groene hulpmiddelen voor de landbouw.

En Nederland sloot zich niet aan bij de EU-landen die bleven vragen om een volledig impact assessment (gevolgenonderzoek) omdat ze niet tevreden waren met een eerder onderzoeksrapport van 371 pagina’s. Bovendien vroeg (en kreeg) Nederland de toezegging dat tijdens dat half jaar extra onderzoek de onderhandelingen erover gewoon zouden doorgaan.

Het Europees Parlement heeft inmiddels de delegatie samengesteld die de komende maanden met de EU-LNV-ministers gaat onderhandelen over de gewas-voorstellen van de Commissie. De Nederlandse VVD-Europarlementariër Jan Huitema zit in die EP-delegatie. Welke ministers namens de EU-landen gaan onderhandelen, is nog niet bekend.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt.