Hoekstra: Landbouw in EU haalt klimaatdoelen niet

ENVI ITRE AFET DEVE - Hearing of Wopke HOEKSTRA, Commissioner-designate for Climate Action

De EU-landen doen te weinig tegen de uitstoot van stikstof en broeikasgassen, vooral in de landbouw en transportsector. Daardoor worden de eigen klimaatplannen en de internationale Parijs-akkoorden niet gehaald. Dat heeft Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra gisteren gezegd in de maandelijkse vergadering van de Europese milieuministers.

Om over 25 jaar een netto nul-uitstoot van alle broeikasgassen te bereiken, wil de EU haar CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent hebben verminderd ten opzichte van 1990. De sectoren Landbouw en Transport missen hun doelstelling met ruim zes procent, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het Europees Milieu Agentschap. 

Uit een maandag gepubliceerde landenrapportage blijkt dat vrijwel alle EU-landen hun nationale doelstellingen niet gaan halen, en dat de EU in 2030 hooguit uitkomt op een vermindering van 51 procent.

Die energie- en klimaatrapportages hebben een vergelijkbare functie als de nationale strategieplannen (nsp’s) in het gemeenschappelijke landbouwbeleid.  Daarmee kan Brussel analyseren of de EU op de goede weg is om de klimaatdoelen te halen.

De Europese Commissie maakt zich onder meer zorgen over de uitstoot in Nederland van methaan en andere broeikasgassen in dierlijke mest en kunstmest. Ook moet Nederland preciezer aangeven wat het gaat doen tegen de stikstofuitstoot. Voor  alle landen heeft Brussel soortgelijke aanbevelingen.

De oorzaak dat de EU haar eigen Klimaatdoelen niet haalt, komt niet alleen door het niet voldoende verminderen van emissies, maar ook door het niet tijdig realiseren van hernieuwbare energie. Ook het trager afstappen van milieuvervuilende fossiele brandstoffen (vooral kolen en olie) speelt een rol.

En de doelstellingen voor koolstofvastlegging, zoals in bossen en veengebieden, van 310 miljoen ton CO2-equivalent zullen naar verwachting met 40 tot 50 miljoen ton worden gemist, constateerde de Commissie. “Het is duidelijk dat we sterkere toezeggingen van de EU-landen nodig hebben”, zei klimaatcommissaris Wopke Hoekstra.