LNV-ministers willen in landbouw toelating van nieuwe gen-techniek

Het Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie vindt dat er zo snel mogelijk versoepelde regels moeten komen voor het toelaten van nieuwe gmo-technieken in de land- en tuinbouw. Ook andere EU-landen dringen daar al langer op aan. 

Volgens minister Zdenek Nekula treft de huidige  wetgeving niet alleen boeren, maar leidt het ook tot het vertrek van briljante wetenschappers uit de EU.Klimaatverandering, voedselonzekerheid en seizoenstekorten maken het noodzakelijk om de huidige regelgeving voor genetisch gemodificeerde voedsel- en zaadtechnologieën in de EU te versoepelen, zo zei minister Zdenek  Nekula vrijdag in Praag.

Nekula zei dat nieuwe zogenaamde genomische technieken kunnen helpen om gewassen weerbaarder te maken tegen droogte, vorst, ziekten en plagen. “We hebben moderne regels nodig” zei hij, terwijl hij de huidige GGO-regels een “beperking” noemde.

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski van zijn kant benadrukte dat zijn nieuwe voorstel over genetische bewerking van voedsel in het tweede kwartaal van 2023 zal worden aangekondigd. En dat zal pas zijn na een grondige analyse van de gevaren voor de menselijke gezondheid, het milieu en ook rekening houdend met de belangen van de agrarische sector, zo voegde hij daar aan toe.

“We moeten voorzichtig zijn. We mogen geen risico lopen voor de volksgezondheid en het milieu”, zei hij. “We moeten de balans vinden”, zei Wojciechowski, eraan toevoegend dat de biologische landbouw moet worden beschermd tegen de mogelijke gevolgen van de toelating van nieuwe mutaties.

De huidige wetgeving kent een vergunningplicht voor het op de markt brengen van alle genetisch bewerkt voedsel, na een beoordeling van de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu. Volgens een recente studie van de Europese Commissie is de huidige verordening niet geschikt voor de beoordeling van nieuwe gnoom-technieken.

Milieugroepen vrezen dat een herziening van de regels zou kunnen betekenen dat de risicobeoordeling wordt verlaagd, of dat zelfs wordt afgezien van eisen om die bewerking te vermelden op etiketten.