woensdag 7 december 2022
Home EUC "Nederland kan er nu eventjes geen nieuwe milieu-eisen bij hebben"

“Nederland kan er nu eventjes geen nieuwe milieu-eisen bij hebben”

Nederland is niet tegen Europese plannen voor natuurherstel maar wel tegen de haast waarmee en de manier waarop dat volgens Brussel zou moeten gebeuren. LNV-minister Piet Adema liet Milieucommissaris Sinkevicius weten dat Nederland er momenteel geen nieuwe milieu-eisen bij kan hebben.

De in juni gepresenteerde natuurplannen behelzen niet alleen vermindering van pesticiden in de landbouw, maar onder meer ook herstel van bosschages en groenelementen in het landschap.

De wijze waarop en snelheid waarmee wordt voorgesteld de aangescherpte doelen te halen, is op dit moment, in de (huidige) Nederlandse situatie niet haalbaar en niet realistisch. Minister Adema vroeg de Europese Commissie om een apart overleg over de situatie in Nederland en over de gevolgen van die opeenstapeling van nieuwe plannen. ‘Niet alles kan overal en tegelijkertijd”, zo vatte hij het samen.

In de maandelijkse Landbouwraad van de LNV-ministers wees Adema erop dat niet alleen EU-Landbouw met nieuwe plannen is gekomen (GLB, boer-tot-bord, biodiversiteit etc), maar ook ingrijpende Commissieplannen voor Milieu, Klimaat en Energie komen volgens hem samen op het boerenerf. 

Nederland bevindt zich volgens hem midden in een fundamentele transitie van het landelijk gebied. Dat is een forse opgave die leidt tot grote maatschappelijke onrust, ondanks het feit dat er voldoende budget is om die transitie te ondersteunen. De in juni voorgestelde natuurhersteldoelen doen daar nog eens een forse schep bovenop, zo zei hij.

“Waar niet alleen ik, maar de voltallige Nederlandse regering, ons zorgen over maken is de wijze waarop en snelheid waarmee wordt voorgesteld het natuurherstelplan in te voeren. We hebben momenteel te maken met acute woningnood, broodnodige energietransitie, de transitie naar duurzame voedselproductie, maar ook natuurherstel. En dat alles in een dichtbevolkt land als Nederland”, zo hield hij zijn ambtgenoten van de andere EU-landen voor.

Milieucommissaris Sinkevicius ging in het openbare gedeelte van de ministersvergadering niet in op Adema’s verzoek voor een apart beraad over ‘de situatie in Nederland’, maar Adema zei na afloop tegen Nederlandse verslaggevers wel dat hij in de wandelgangen uitgebreid met de Milieucommissaris had gesproken.

Populair

EU-landen, ministers en politici nog oneens over steun varkensindustrie

Deense varkenshouders verzetten zich tegen oproepen aan de Europese Commissie voor marktinterventie in de varkensindustrie. De Deense varkenshouders zijn bang dat...

EU-landbouw bespreekt gevolgen van Poetin’s oorlog tegen Oekraïne

De landbouwcommissie van het Europees Parlement houdt maandag een ingelast overleg over de gevolgen van de Russische oorlog in Oekraïne. Het...

Poetin gebruikt voedsel als wapen; net als destijds Stalin’s ‘Holomodor’

De uit Polen afkomstige EU-commissaris Janusz Wojciechowski vergelijkt de Russische bombardementen op de Oekraïense landbouwstructuur met de beruchte Russische uithongering van...

EuroChem in Antwerpen mag weer beetje kunstmest gaan produceren

Meststoffenfabrikant EuroChem in Antwerpen heeft van bewindvoerders toestemming gekregen om de productie gedeeltelijk te hervatten. Het bedrijf was tot voor kort...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Net binnen

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...

Europese landen op weg naar uitbreiding van EU en Schengen-regio

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken hakken komende week knopen door over de toelating van twee of drie nieuwe EU-lidstaten, en over uitbreiding...

Europese Commissie komt met eerste regels voor koolstof-landbouw

Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft de eerste EU-regels gepresenteerd voor het organiseren van een bedrijfs- en verdienmodel voor koolstoflandbouw. Met deze zogeheten certificering...