vrijdag 24 maart 2023
Home EUC "Nederland kan er nu eventjes geen nieuwe milieu-eisen bij hebben"

“Nederland kan er nu eventjes geen nieuwe milieu-eisen bij hebben”

Nederland is niet tegen Europese plannen voor natuurherstel maar wel tegen de haast waarmee en de manier waarop dat volgens Brussel zou moeten gebeuren. LNV-minister Piet Adema liet Milieucommissaris Sinkevicius weten dat Nederland er momenteel geen nieuwe milieu-eisen bij kan hebben.

De in juni gepresenteerde natuurplannen behelzen niet alleen vermindering van pesticiden in de landbouw, maar onder meer ook herstel van bosschages en groenelementen in het landschap.

De wijze waarop en snelheid waarmee wordt voorgesteld de aangescherpte doelen te halen, is op dit moment, in de (huidige) Nederlandse situatie niet haalbaar en niet realistisch. Minister Adema vroeg de Europese Commissie om een apart overleg over de situatie in Nederland en over de gevolgen van die opeenstapeling van nieuwe plannen. ‘Niet alles kan overal en tegelijkertijd”, zo vatte hij het samen.

In de maandelijkse Landbouwraad van de LNV-ministers wees Adema erop dat niet alleen EU-Landbouw met nieuwe plannen is gekomen (GLB, boer-tot-bord, biodiversiteit etc), maar ook ingrijpende Commissieplannen voor Milieu, Klimaat en Energie komen volgens hem samen op het boerenerf. 

Nederland bevindt zich volgens hem midden in een fundamentele transitie van het landelijk gebied. Dat is een forse opgave die leidt tot grote maatschappelijke onrust, ondanks het feit dat er voldoende budget is om die transitie te ondersteunen. De in juni voorgestelde natuurhersteldoelen doen daar nog eens een forse schep bovenop, zo zei hij.

“Waar niet alleen ik, maar de voltallige Nederlandse regering, ons zorgen over maken is de wijze waarop en snelheid waarmee wordt voorgesteld het natuurherstelplan in te voeren. We hebben momenteel te maken met acute woningnood, broodnodige energietransitie, de transitie naar duurzame voedselproductie, maar ook natuurherstel. En dat alles in een dichtbevolkt land als Nederland”, zo hield hij zijn ambtgenoten van de andere EU-landen voor.

Milieucommissaris Sinkevicius ging in het openbare gedeelte van de ministersvergadering niet in op Adema’s verzoek voor een apart beraad over ‘de situatie in Nederland’, maar Adema zei na afloop tegen Nederlandse verslaggevers wel dat hij in de wandelgangen uitgebreid met de Milieucommissaris had gesproken.

Populair

EU gaat Big Tech dwingen iets te doen tegen misstand op internet

Het Europarlement wil de handel en wandel van grote internetplatforms strakker aan banden leggen. De techbedrijven als Facebook en Google moeten...

Spanje en Portugal vragen om extra steun voor droogte op platteland

De ministers van Landbouw van Spanje en Portugal hebben de Europese Commissie om extra financiële steun gevraagd voor de door aanhoudende...

Nu al paniek in supermarkten door hamsteren van zonnebloemolie

Verscheidene supermarktketens in Zuid-Europese landen zijn begonnen met het beperken van de hoeveelheid zonnebloemolie per consument, uit vrees voor tekorten. Er...

Duitsland versneld naar duurzame energie: veel meer windmolens

Duitsland gaat versneld omschakelen naar meer duurzame energie om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen zoals kolen en bruinkool of...

EU isoleert Rusland nog meer met boycot van gas en olie-export

De Europese Unie stelt een boycot in tegen Russische olie-exporten en zet de grootste Russische Sberbank uit het internationale betalingsverkeer. Er...

Net binnen

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...

Borealis-kunstmest niet naar Russen, maar naar Tsjechisch Agrofert

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven voor de overname van de Oostenrijkse kunstmestfabriek Borealis door het Tsjechische Agrofert-concern, dat deel uitmaakt...

Drielandentrein van Luik naar Aken via Limburg, zonder over te stappen

Nederland, Duitsland en België hebben een intentieovereenkomst gesloten om nog dit jaar de drielandentrein te gaan laten rijden. Over een grenzenloze treindienst...

Ziek door pesticiden: EFSA onderzoekt gevolgen van combinaties

Nederlandse boeren lopen mogelijk meer risico op kanker, de ziekte van Parkinson, verminderde vruchtbaarheid en andere gezondheidsproblemen door blootstelling aan 'een cocktail...