Nederland maakt mest en water ook tot EU-chefsache

Nederland noemt het intrekken van het plan voor halvering van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de Europese landbouw ‘een teleurstellend resultaat’. De LNV-ministers van de EU-landen zullen maandag (26 februari) op hun reguliere Landbouwraad in Brussel naar verwachting instemmen met die intrekking.

Nederland is altijd voorstanders geweest van het pesticidenvoorstel van toenmalig Green Deal-Commissaris Frans Timmermans. Het zogeheten SUR-pesticidevoorstel was een van de grote Green Deal-voorstellen die hij met Voedselcommissaris Stella Kyriakides en Milieucommissaris Virginius Sinkevicius had ingediend.

Europese agrarische koepelorganisaties hebben vanaf den beginne geprotesteerd tegen het voorstel, samen met de Natuurherstelwet, de aangescherpte Bodemrichtlijn, boer-tot-bord voor meer biodiversiteit en andere milieu- en klimaatregels in de landbouw.

De afgelopen weken hebben EU-boerengrote betogingen georganiseerd, niet alleen tegen nationale belastingkwesties maar ook tegen de Europese milieuregels in hun bedrijfstak. En zelfs tegen de versoepelde exportregels voor Oekraïne. Al die kritiek komt de rest van de week en volgende week op Brusselse vergadertafels terecht.

Nadat eerder al Commissievoorzitter Ursula von der Leyen met haar nieuwe ‘strategische dialoog’ de bestreden maatregelen ‘on hold’ had gezet, kondigde ze vorige week de intrekking van het al vastgelopen pesticidenvoorstel aan. Ook dat werd in agrarische kring opgevat als een tegemoetkoming aan de kritiek.

In tegenstelling tot de klachten van veel Europese boeren, komt nieuwsagentschap Euronews tot de conclusie dat er van de meeste Green Deal-voorstellen nog weinig terecht is gekomen. Dat is in tegenspraak met wat Timmermans eind vorig jaar bij zijn vertrek uit Brussel zei (om terug te keren in de Nederlandse politiek), toen hij zei dat het grote raamwerk van vrijwel alle Green Deal-voorstellen gereed was.

Volgens de analyse van Euronews waren het aanvankelijk 28 verschillende voorstellen (nadien opgesplitst tot 31), waarvan twee jaar later van nog niet van de helft juridische wetteksten zijn opgesteld en waarvan de meeste nog niet het stadium van triloog-akkoord van vakministers en Europees Parlement hebben bereikt.

Volgens de Nederlandse LNV-minister Piet Adema zou het SUR-voorstel hebben bijgedragen aan de landbouwtransitie naar een duurzamere landbouw en het fors verminderen van het gebruik van chemisch-synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Het intrekken betekent ‘dat nu voor Nederland en andere lidstaten een belangrijke juridische prikkel wegvalt voor het op Europees niveau reduceren van het middelengebruik’. 

Bij dat laatste lijkt Nederland meteen een voorschot te nemen op de (aanstaande) Europese actualisering van de Kaderrichtlijn Water en de aanscherping van de Nitraatrichtlijn tegen de vervuiling van drink- en bodemwater. Door het niet-verminderen van de watervervuiling hebben Duitsland en Nederland inmiddels hun mest-derogatie verloren, en volgt Ierland later dit jaar. Het mestoverschot in steeds meer (zuivel-)landen wordt een steeds groter probleem.

In een brief aan het Nederlandse parlement wijst minister Adema bovendien op de noodzaak om de EU-toelating van milieuvriendelijke ‘groene’ gewasbeschermers te versnellen. Ook herhaalt de Nederlandse regering haar eerdere voorstellen om de zogeheten Renure-middelen (verkregen uit bewerkte dierlijke mest) toe te laten. Dat heeft nu zelfs (aftredend) premier Mark Rutte persoonlijk aangekaart bij Commissievoorzitter Von der Leyen. Kortom: ook dat wordt ‘chefsache’ …..