zaterdag 30 september 2023
Home EUC Nederland niet tegen Natuurherstelwet, maar wil versoepeling

Nederland niet tegen Natuurherstelwet, maar wil versoepeling

Nederland gaat over twee weken in de  EU-milieuraad niet tegen de natuurherstelwet stemmen, maar wil wel verdergaande concessies tegen het verslechteringsverbod. Die zijn naar verluidt al in voorbereiding.

Minister Christianne van der Wal (Natuur & Stikstof) is het ermee eens dat de natuur beter moet worden beschermd en uitgebreid, maar vreest dat in dichtbevolkt en dichtbebouwd Nederland deze natuurherstelwet de vergunningverlening voor grote projecten verder op slot zet.

In een vraaggesprek met het Financieele Dagblad zegt Van der Wal te vrezen voor verdere ‘juridisering’ van het natuurbeleid, inclusief allerlei vergunningen, procedures en bezwaren en processen. Ze ziet het draagvlak voor natuurbehoud steeds verder afkalven. Niet alleen boeren, maar de héle samenleving ziet de natuur sinds de stikstofcrisis teveel als ‘een hinderlijk obstakel’ voor vergunningverlening van economische projecten. 

In het FD-interview wijst de VVD-minister erop dat de afgelopen maanden het Zweedse voorzitterschap – mede op aandrang van Nederland – in het ambtelijk vooroverleg het wetsvoorstel op verschillende punten al heeft aangepast en afgezwakt. Zo wordt het verhogen van het grondwaterpeil in veenweidegebieden ‘tot maaiveld’ verlaagd tot 20 á 40 centimeter ónder maaiveld. Sommige critici vreesden ‘dat half-Nederland plas-dras zou worden gezet’.

Ook wordt het voorstel voor ‘natuurgebieden in de Noordzee’ aangepast, zo is de verwachting. De EU gaat die gebieden niet zelf aanwijzen, maar laat dat aan de EU-kustlanden zelf over. Daarnaast is inmiddels duidelijk dat het verslechteringsverbod in Nederland hooguit slaat op een gebied van tien bij twintig kilometer, en dus niet op alle landbouw of alle natuur.

‘De ambities van de Commissie voor natuurherstel steun ik van harte. We hebben de afgelopen jaren vanuit de economie te veel gevraagd van onze natuur. Ik heb alleen grote zorgen over hoe deze plannen moeten worden uitgevoerd. We hebben extra natuur nodig. Die moeten we beheren en onderhouden. Daar heb ik de boeren heel hard bij nodig. Sterker nog, zonder boeren gaan we dat niet fiksen’, zegt ze in het FD.

Van der Wal wil op de EU-Milieuraad (20 juni in Luxemburg) voor Nederland een soepelere behandeling lospeuteren. Ze heeft al eerder duidelijk gemaakt dat het overvolle Nederland niet te vergelijken is met uitgestrektere EU-landen, waar economie, wonen, werken, verkeer en vervoer en natuur en milieu niet op elkaars lip zitten.

‘Wij hebben hier een gevecht om de ruimte, grote ambities op gebied van woningbouw en verduurzaming én een bevolking die de komende jaren blijft groeien. Als dit voorstel in de huidige vorm wordt ingevoerd, gaan we een kant op die ik niet wil, namelijk verdere juridificering van de natuur’, zegt minister Van der Wal in het FD.

Ze hoopt dat de ‘resultaatverplichting’ in de nieuwe natuurherstelwet alsnog wordt afgezwakt tot een ‘inspanningsverplichting’, desnoods alleen ‘voor volgebouwde landen’.  Inmiddels wordt uit ambtelijk voor-overleg gemeld dat ook op dat punt een compromis in de maak is.

Ze is het er wel mee eens dat er een einde moet komen aan de achteruitgang van de natuur, maar ze wil kennelijk voorkomen dat de EU over een jaar of tien Nederland op de vingers kan tikken als er in die twintig vierkante kilometer ondanks het verbod tot sprake blijkt te zijn van natuurverslechtering.

In het FD-interview wil Van der Wal niet zeggen of Nederland bij het uitblijven van nieuwe toezeggingen vóór de natuurherstelwet zal stemmen. Wel maakt de VVD-natuurminister duidelijk dat ze het voorstel niet zal verwerpen. “Landen die deze wet helemaal van tafel willen, steun ik niet.’

Populair

Europarlement wil 39 miljard extra budget en boetes voor dissidenten

Het Europees Parlement blijft zijn poot stijf houden in de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting (2021-2027). De Begrotingscommissie van het Europarlement...

Lara Wolters (PvdA): Tsjechische premier moet EU-geld terugbetalen

Het Europees Parlement vindt dat de Tsjechische premier Andrej Babiŝ zijn Europese subsidies moet terugbetalen. Als premier heeft hij rechtstreekse invloed...

EU-landbouwsubsidie in Nederland vooral naar agrarische coöperaties

De coöperatie Natuurrijk Limburg was in 2019 de grootste Nederlandse ontvanger van EU-landbouwgelden, met 6,5 miljoen euro uit de glb-subsidie. Op...

Vissers willen schadevergoeding als zij moeten wijken voor windmolens

Niet alleen voor het plaatsen van nieuwe windmolens op land, maar ook voor de aanleg van nieuwe windmolenparken op zee is...

Voorraad Chinese varkens na de varkenspest weer op oude niveau

In China is de omvang van de varkenspopulaties grotendeels hersteld van de terugval door de Afrikaanse varkenspest (AVP). Zoals het Chinese...

Net binnen

Nederlandse consul: agrarische band met Oekraïne juist nu versterken

De Nederlandse landbouwraad in Oekraïne, Reinoud Nuijten, vindt dat de Nederlandse landbouw juist nu al de banden met Oekraïense agrarische sector moet...

Glyfosaat in EU-landbouw: tot nu toe alleen Duitsland en Oostenrijk tegen

Oostenrijk heeft zich nu ook publiekelijk uitgesproken tegen verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden in de Europese landbouw. Deze aankondiging komt kort...

Al honderden dode Spaanse koeien door besmettelijke koeienkoorts

In Spanje zijn de afgelopen weken al honderden koeien doodgegaan aan een epizoötische hemorragische ziekte EHD. Die besmettelijke koeienkoorts is verwant aan...

Rekenkamer: EU-subsidie wijnindustrie leidt amper tot meer ‘groene’ wijn

Bij de toekenning van subsidies aan de Europese wijnindustrie wordt amper gelet op milieueffecten en worden er nauwelijks duurzaamheidsvoorwaarden aan verbonden. Dat...

Twee varianten vogelgriep teisteren pluimvee Zuid-Afrika: ergste ooit

De Zuid-Afrikaanse pluimveesector wordt sinds enkele weken getroffen door twee varianten van de vogelgriep. De sector waarschuwt voor mogelijke tekorten aan kippen...