maandag 29 mei 2023
Home EUC Nederland niet tegen onderzoek gewasbeschermers; wel tegen uitstel

Nederland niet tegen onderzoek gewasbeschermers; wel tegen uitstel

Landbouwminister Piet Adema zal zich maandag in Brussel niet verzetten tegen eventueel aanvullend onderzoek naar vermindering van chemicaliën en gewasbeschermers in de land- en tuinbouw, mits dit niet leidt tot vertragingen.

Tijdens de maandelijkse vergadering van de EU-LNV-ministers zal Adema benadrukken dat de besprekingen over van het voorstel van de Europese Commissie zo snel mogelijk afgerond moeten worden en geen vertraging oplopen. 

Daarom zal Nederland het verzoek om een aanvullende effectbeoordeling alleen steunen als die een realistische en beperkte reikwijdte heeft, zodat uitvoering binnen de voorgestelde periode van 6 maanden haalbaar is. Ook zet Nederland in op een gefaseerde aanpak, zodat alle informatie die tussentijds vrijkomt direct betrokken kan worden in de besprekingen. 

De opmerkingen van Adema komen na de steun van EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski voor een nieuwe effectbeoordeling van de plannen om het gebruik van pesticiden te verminderen. Een geheel nieuwe effectbeoordeling wordt door verscheidene EU-landen verdedigd, maar wordt door critici afgewezen als een heimelijke manier om de wetgeving tegen te houden.

De Europese Commissie heeft in juni een voorstel gepresenteerd voor nieuwe wetgeving inzake pesticidengebruik, de Sustainable Use Regulation (SUR), met de ambitie om de risico’s tegen 2030 te halveren. Dit voorstel is voor veel EU-landen omstreden.

Bij die presentatie is ook een effect-beoordelingsrapportage van 371 pagina’s gepubliceerd, maar veel agrarische organisaties zeggen dat die onderzoeken niet voldoende waren. 

In reactie op eerdere vragen uit de Tweede Kamer heeft Adema gezegd dat Nederland niet principieel tegen een verzoek om aanvullende informatie is, maar zegt dat de reikwijdte ervan realistisch en haalbaar moet zijn en dat het de voortgang van de besprekingen niet mag vertragen.

Volgens hem gaat het nu ter tafel liggende voorstel voor een geheel nieuw onderzoek veel te ver, en leidt het tot ongewenste vertraging, zo schreef hij eind november aan de Tweede Kamer.

Het is uiteindelijk niet aan de Landbouwcommissaris of de LNV-ministers is om te beslissen over eventueel nader onderzoek, maar aan de indiener van het SUR-voorstel, Gezondheidscommissaris Stella Kyriakides.

Kyriakides en haar collega’s Timmermans (Klimaat) en Sinkevicius (Milieu) hebben de afgelopen weken al verschillende versoepelingen en compromissen in het voorstel ingebracht. Zo is er niet langer sprake van een totaal-verbod van middelengebruik in sommige gebieden, maar mogen er minder-schadelijke middelen worden toegepast. Ook zegt de Europese Commissie bereid te zijn tot andere compromissen.

Populair

Europees Parlement mag rapport over Frontex niet openbaar maken

Het Europees Parlement mag een rapport over gewelddadig optreden van de Europese grensbewakers Frontex wel inzien, maar niet openbaar maken. Het...

Mega-klimaatwet van Biden krijgt ook steun Huis van Afgevaardigden

In Washington heeft ook de Democraten-meerderheid in het Huis van Afgevaardigden ingestemd met de mega-klimaatwet van president Joe Biden. Daarin worden...

Gas steeds duurder: groenteteelt straks alleen nog in warme landen?

Industriegroep Glastuinbouw Nederland zegt dat tot 40 procent van de 3.000 groenten-, fruit en bloemenbedrijven in financiële nood verkeert.  Daardoor dreigt...

Wojciechowski: Renure-mest snel toelaten, maar lang niet overal

De meeste EU-landen zijn het eens met het Belgisch-Nederlands verzoek aan de Europese Commissie om zo snel mogelijk droge natuurlijke Renure-mest...

Europees Parlement bestempelt Rusland als sponsor van terrorisme

Het Europees Parlement heeft Rusland bestempeld als sponsor van terrorisme. Ook gaat de Europese Unie nog meer hulp verlenen aan Oekraïne, onder...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...