Nederland onderzoekt andere criteria voor kalender-landbouw

De Nederlandse Landbouwminister Piet Adema zegt dat er met hem best te praten valt over versoepeling van de kalenderlandbouw, maar dat er dit jaar niet over valt te schipperen met de Europese Commissie.

Minister Adema houdt daarom voor 2023 vast aan zijn afspraken met de Tweede Kamer en zijn EU-ambtgenoten, maar ziet voor komend jaar wel andere mogelijkheden.

Na afloop van het maandelijks EU-landbouwoverleg in Brussel zei Adema desgevraagd dat hij bij Landbouwcommissaris Wojciechowski best wil pleiten voor een aparte regeling voor ‘uitspoelingsgevoelige gebieden’. Daar zullen andere EU-landen ook wel praktijkvoorbeelden van hebben. Ook moet misschien alleen gekeken worden naar ‘sommige gewassen’.

Adema kondigde aan dat hij wel bereid is tot overleg met de Nederlandse agrarische sector. Hij reageerde daarmee op het recente verzoek van Nederlandse agrarische koepel LTO. De aardappeltelers wezen erop dat de natuur zich nu eenmaal niet aan de mensenkalender houdt. 

Adema zei dat als de sector met een alternatief op de proppen komt dat past binnen de Europese cijfers en criteria voor uitspoeling en bodemvervuiling, dat hij daar dan best mee naar Brussel wil. Met zo’n benadering (binnen de milieucriteria blijven, maar langs een andere weg) wist Nederland vorig jaar binnen de EU de verstarde discussie open te breken over het toelaten van bemesting uit natuurlijke bronnen (Renure).

Ook andere landen hebben al eerder bij Brussel tevergeefs aangedrongen op verschuiving van de kalenderdatum voor het inzaaien van vanggewassen. De EU-landen willen de dóelen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid overeind houden, maar als die criteria op ándere manieren zijn te behalen dan valt daar in Brussel meestal wel over te praten, zo was de strekking van Adema’s reactie.

Ook wees hij er op dat (bijvoorbeeld) de aardappelsector er ook nu al voor kan kiezen om vanwege de trage groei van de oogst toch maar na 1 oktober te gaan oogsten (en vanggewassen in te zaaien), waarbij ze dan van Brussel komend seizoen 5 kilo minder bemestingsmiddelen mogen gebruiken. Volgens Adema zijn er agrariërs die niet eens die 5 kilo halen.