vrijdag 7 oktober 2022
Home EUC Nederland stelt EU-landbouwplan uit; wel uitstel maar geen afstel

Nederland stelt EU-landbouwplan uit; wel uitstel maar geen afstel

Nederland heeft bij de Europese Commissie nog geen definitief nationaal strategisch plan (NSP) voor het nieuwe Europese landbouwbeleid  ingediend. Eerder verwachtte LNV-minister Henk Staghouwer de Nederlandse invulling ‘vóór de zomer’ te kunnen indienen. Nu meldt de minister in een recente brief aan de Tweede Kamer dat er sprake is van ‘verwevenheid met andere trajecten’. 

Staghouwer noemt daarbij onder meer het 7e Nitraatactieprogramma, het Nationaal Programma Landelijke Gebieden en de inmiddels afgelopen derogatie. Ook noemt hij als argument dat de Europese Commissie ‘meer inzicht heeft gevraagd in de nationale plannen die Nederland voor de landbouw voorziet’ (lees: wil weten hoe het met stikstofvervuiling, biodiversiteit en verkleining van de veestapel zit).

Staghouwer zal maandag in Brussel melden dat hij ‘in de zomer, op hoofdlijnen’ het met de Europese Commissie eens wil worden. Maar ‘de verwerking van de uitkomsten van de onderhandeling en de technische details in het plan zal naar verwachting echter meer tijd in beslag nemen. (….)

De definitieve indiening van het aangepaste NSP zal daarom pas in september haalbaar zijn. De formele goedkeuring door de Commissie zal daarna nog enkele weken in beslag nemen’, zo schrijft Staghouwer aan de Tweede Kamer.

Ook andere EU-landen overleggen nog met Europese AGRI-ambtenaren over allerlei details van hún nationale NSP’s. Die landen vinden dat de invoering van het nieuwe landbouwbeleid (CAP-2023) een jaar moet worden uitgesteld. Daarnaast zijn er enkele andere EU-landen die vinden dat allerlei Europese Klimaat- en Milieudoelstellingen worden afgewenteld op hun landbouw, zonder dat daar voldoende financiële vergoeding tegenover staat.

Maar de nieuwe Tsjechische voorzitter van de EU-LNV-ministers vindt niet dat het nieuwe GLB op het allerlaatste moment  moet worden uitgesteld. Dat leidt bij boeren alleen maar tot meer onzekerheid en onduidelijkheid.

Wel heeft de agrarische sector nationale strategische plannen nodig die per land voldoende flexibel zijn, benadrukte minister Zdenek Nekula afgelopen maandag in de landbouwcommissie van het Europees Parlement.

Nekula zei niet wat er gebeurt met EU-landen die hun nationale plannen niet op tijd willen/kunnen inpassen in het Europese landbouwbeleid. Dat overleg-proces moet vóór het zomerreces zijn afgerond, zo is eerder afgesproken. Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski heeft erop gezinspeeld dat desnoods uitbetaling van landbouwsubsidies kan worden opgeschort.

Populair

NATO en EU bespreken VN-missie in grensgebied Turkije en Noord-Syrië

De Defensieministers van de NAVO-landen bespreken een Duits voorstel om een internationale veiligheidszone in het grensgebied van Syrië en Turkije in...

Europese kritiek op overvolle Griekse vluchtelingenkampen

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, luidde afgelopen week opnieuw de alarmklok over de opvang van bootvluchtelingen op...

Vestager wil in EU met digitale markt internetreuzen inperken

De komende drie maanden gaat eurocommissaris Margrethe Vestager een nieuwe Europese wet voor kunstmatige intelligentie maken. Vestager is verantwoordelijk voor de...

Conservatieven in Lagerhuis vieren nieuwe zege: Brexit er nu wel door

De Britse Conservatieve regering van premier Boris Johnson heeft het proces voortgezet om de wetgeving voor een vertrek uit de EU...

Syrische rebellen nu ook bijna uit laatste bolwerk Idlib verdreven

Het Syrische leger heeft na een offensief van enkele dagen het zuiden van de provincie Idlib stevig in handen. Regeringstroepen hebben...

Net binnen

Extra G20-top over meer export van goedkopere Russische kunstmest

De Verenigde Naties juichen het "succes" toe van de recente overeenkomst tussen Kiev en Moskou over het deblokkeren van de graanexport...

EU: geld uit plattelandsfonds ook voor biogas en nieuwe energiekoers

De EU-landen zijn het ermee eens dat een deel van de honderden miljarden voor de Europese energietransitie zal moeten komen uit...

Na 15 jaar één oplaadsnoertje voor Europarlementariër Toine Manders

Er komt na bijna vijftien jaar gesteggel over procedures en bevoegdheden eindelijk één universele Europese oplader voor alle mobiele telefoons en...

Europese Unie verbetert de aanpak van grensoverschrijdende ziektes

Sinds de coronapandemie wordt door de Europese Unie gewerkt aan de oprichting van een Gezondheidsunie, waarvan de contouren steeds meer zichtbaar...

Vogelgriep onder pluimvee in de EU nog nooit zo ernstig als dit seizoen

De vogelgriep onder pluimvee in Europa is de afgelopen decennia nooit zo ernstig geweest. De verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza is...