woensdag 8 februari 2023
Home EUC Nederland verwijt Europese Commissie getreuzel met landbouwplan

Nederland verwijt Europese Commissie getreuzel met landbouwplan

Van de bezwaren of bedenkingen van EU-Landbouwcommissaris Janus Wojiechowski tegen het Nederlandse nationaal strategische plan (NSP) voor het Europese landbouwbeleid blijft hoegenaamd niets over.

Op de maandelijkse LNV-ministersvergadering had minister Piet Adema hem verweten dat hij de Nederlandse boeren onnodig lang in onzekerheid heeft gehouden over hun bedrijfsvoering komend jaar. 

Wojciechowski zei dat hij de Nederlandse aanpak dinsdag (13 december) zal bespreken in de wekelijkse voltallige vergadering van de EU-commissarissen, maar voegde er wel meteen aan toe dat hij zal voorstellen om het Nederlandse NSP goed te keuren. Hij zei er niet bij waarom hij dat niet al een paar maanden eerder had kunnen doen. 

Verkapt moest Wojciechowski daarmee erkennen dat er inhoudelijk weinig valt op te merken over de Nederlandse uitvoeringsregels. Hij is dinsdag niet voor de pers beschikbaar om een toelichting te geven op hetgeen hij in de commissarissen-vergadering ter sprake gaat brengen.

Van Wojciechowski is bekend dat hij vindt dat het aantal dieren in de Nederlandse landbouw en veeteelt te groot is voor de beperkte oppervlakte, en dat Nederland te weinig doet tegen de milieuschade die daardoor volgens hem ontstaat.

In een vraaggesprek met Nieuwe Oogst eerder dit jaar zinspeelde hij op de mogelijkheid dat Nederland de argumenten van ‘dierenwelzijn’ en ‘meer leefruimte in stallen’ zou kunnen gebruiken om EU-subsidie aan te vragen voor verkleining van de veestapel. Maar ondanks vele ambtelijke voor-overleggen over het Nederlandse NSP heeft Nederland er niet voor gekozen ‘verkleining van de veestapel’ in welke vorm dan ook in het NSP op te nemen.

Minister Adema kreeg in Brussel meteen bij de opening van de besprekingen als eerste het woord, en hield Wojciechowski voor dat de Nederlandse inzet erop gericht is om de afspraken in het GLB na te komen, en dat hij het niet op details wil laten vastlopen. Eerder heeft Nederland al moeten besluiten van het eerste GLB-jaar 2023 een ‘overgangsjaar’ te maken omdat de boeren door het Brusselse getreuzel zo laat wisten waar ze volgend jaar aan toe zijn. 

Verscheidene andere EU-ministers spraken ook in beleefde, verhulde bewoordingen hun verbazing uit over het Brusselse getreuzel met de Nederlandse regels ( waarover eind september iedereen in Den Haag en Brussel het al eens was).

Populair

EU veroordeelt Turkse opmars tegen Koerden en stopt wapenhulp

De 28 EU-landen leveren tijdelijk geen wapens meer aan Turkije maar zien af van het instellen van een volledig wapenembargo. Ook hebben...

Macron draagt zaken-topman voor als nieuwe Franse EU-Commissaris

De Franse president Emmanuel Macron heeft de 64-jarige topman Thierry Breton van het ict-concern Atos voorgedragen als kandidaat voor een post...

Johnson wil geen stembusdeal met Farage; SNP wil weer referendum

Brexit-partijleider Nigel Farage heeft de Britse Conservatieven bij de komende verkiezingen een coalitie aangeboden, maar dat heeft premier Boris Johnson inmiddels...

Meer steun voor hele EU-commissie dan voor voorzitter Von der Leyen

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft met onverwacht grote meerderheid ingestemd met de nieuwe Europese Commissie onder leiding van commissievoorzitter Ursula...

Protest van Europarlement tegen anti-homobeleid in Poolse dorpen

Het Europees Parlement heeft Polen veroordeeld voor het instellen van tientallen homo-vrije gebieden. Met een ruim gesteunde resolutie veroordeelt het Europees...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.