zondag 4 juni 2023
Home EUC Nederland verwijt Europese Commissie getreuzel met landbouwplan

Nederland verwijt Europese Commissie getreuzel met landbouwplan

Van de bezwaren of bedenkingen van EU-Landbouwcommissaris Janus Wojiechowski tegen het Nederlandse nationaal strategische plan (NSP) voor het Europese landbouwbeleid blijft hoegenaamd niets over.

Op de maandelijkse LNV-ministersvergadering had minister Piet Adema hem verweten dat hij de Nederlandse boeren onnodig lang in onzekerheid heeft gehouden over hun bedrijfsvoering komend jaar. 

Wojciechowski zei dat hij de Nederlandse aanpak dinsdag (13 december) zal bespreken in de wekelijkse voltallige vergadering van de EU-commissarissen, maar voegde er wel meteen aan toe dat hij zal voorstellen om het Nederlandse NSP goed te keuren. Hij zei er niet bij waarom hij dat niet al een paar maanden eerder had kunnen doen. 

Verkapt moest Wojciechowski daarmee erkennen dat er inhoudelijk weinig valt op te merken over de Nederlandse uitvoeringsregels. Hij is dinsdag niet voor de pers beschikbaar om een toelichting te geven op hetgeen hij in de commissarissen-vergadering ter sprake gaat brengen.

Van Wojciechowski is bekend dat hij vindt dat het aantal dieren in de Nederlandse landbouw en veeteelt te groot is voor de beperkte oppervlakte, en dat Nederland te weinig doet tegen de milieuschade die daardoor volgens hem ontstaat.

In een vraaggesprek met Nieuwe Oogst eerder dit jaar zinspeelde hij op de mogelijkheid dat Nederland de argumenten van ‘dierenwelzijn’ en ‘meer leefruimte in stallen’ zou kunnen gebruiken om EU-subsidie aan te vragen voor verkleining van de veestapel. Maar ondanks vele ambtelijke voor-overleggen over het Nederlandse NSP heeft Nederland er niet voor gekozen ‘verkleining van de veestapel’ in welke vorm dan ook in het NSP op te nemen.

Minister Adema kreeg in Brussel meteen bij de opening van de besprekingen als eerste het woord, en hield Wojciechowski voor dat de Nederlandse inzet erop gericht is om de afspraken in het GLB na te komen, en dat hij het niet op details wil laten vastlopen. Eerder heeft Nederland al moeten besluiten van het eerste GLB-jaar 2023 een ‘overgangsjaar’ te maken omdat de boeren door het Brusselse getreuzel zo laat wisten waar ze volgend jaar aan toe zijn. 

Verscheidene andere EU-ministers spraken ook in beleefde, verhulde bewoordingen hun verbazing uit over het Brusselse getreuzel met de Nederlandse regels ( waarover eind september iedereen in Den Haag en Brussel het al eens was).

Populair

Europarlement strenger tegen energieverspilling en luchtvervuiling

Het Europees Parlement heeft met overgrote meerderheid (met 486 - 132 stemmen) strengere regels vastgesteld tegen energieverspilling en luchtvervuiling. Daardoor mag straks...

Europese Commissie houdt vast aan afhandeling natuurherstelvoorstel

De Europese Commissie houdt vast aan de afhandeling van de vorig jaar ingediende voorstellen voor natuurherstel en voor vermindering van pesticiden in...

EU waarschuwt voor meer cyberaanvallen bij invoeren 5G

De Europese Unie heeft in een risicoanalyse gewaarschuwd voor een toenemend aantal cyberaanvallen. Het gaat met name om aanvallen die met...

Iets minder luchtvervuiling in Europa

De luchtkwaliteit in Europa gaat erop vooruit, maar vooral in de steden richt vervuilde lucht nog veel schade aan economie en...

ASML mag high-tech apparatuur niet leveren aan China en Huawei

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML mag zijn meest geavanceerde machines tijdelijk niet leveren aan China. Eerder verleende vergunningen om strategische techniek te...

Net binnen

Chemieconcerns dienden pesticidentest wel in bij VS maar niet bij EU

Enkele Europese chemieconcerns hebben meerdere studies naar mogelijke risico’s van hun bestrijdingsmiddelen niet aan de Europese Unie verstrekt. Het gaat om negen...

Oekraïne dreigt met WTO-klacht tegen EU-importverbod

Oekraïne heeft de EU-landen opgeroepen op te houden met de opgelegde import-blokkade van landbouwproducten naar vijf EU-buurlanden. Die regeling loopt op 5...

Miljoenen uit Europees crisisfonds voor klimaatschade in land- en tuinbouw

Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië hebben dinsdag in Brussel met succes een beroep gedaan op de crisisreserve van het EU-landbouwfonds. Door klimatologische...

Zetelwinst Spaanse plattelandspartij; PP verslaat PSOE

De nieuwe plattelandspartij Espana Vaciada (‘Leeg Spanje’) heeft zondag bij lokale en regionale verkiezingen in Spanje in meerdere dorpen en regioraden zetels...

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...