Nederland: EU-regels tegen voedselverspilling ook voor boeren

Nederland vindt dat de nieuwe Europese taakstelling tegen voedselverspilling ook moet gelden voor de primaire sector, zoals de land- en tuinbouw en veeteelt. Ook producenten van grondstoffen voor de voedingsindustrie zullen hun verspilling moeten terugdringen.

Omdat acties tegen voedselverspilling tot nu toe nauwelijks effect hebben, wil Brussel de huidige niet-verplichtende afspraken omzetten in een juridisch bindende doelstelling.

De Europese Commissie zegt dat de meeste (70%) verspilling ontstaat in de verwerking, retail, horeca en huishoudens en dat daarom een taakstelling voor de primaire sector niet nodig is. Brussel wil de verspilling in de verwerkings- en verpakkingsindustrie met 10 procent terugdringen, en in de retail, horeca en huishoudens met 30 procent. 

Dat is volgens Landbouwminister Piet Adema aanzienlijk minder dan de 50 procent (voor retail en consument) die Nederland en andere EU-landen nu al hanteren. Daarom wil Nederland vasthouden aan die 50 procent reductie, en bovendien daar de primaire sector ook onder laten vallen. 

Nederland zal dat voorstel volgende week inbrengen in de EU-Milieuraad, waar de nieuwe Kaderrichtlijn Afvalstoffen wordt vastgesteld. De agrarische aspecten van dat voorstel worden besproken in de LNV-Landbouwraad.

Minister Adema vindt ook dat de land- en tuinbouw en de veeteelt een eigen administratie moeten gaan bijhouden van hun verlies aan productie en oogsten. ‘Dit om de sector te beschermen tegen het afschuiven van verspilling door partijen verderop in de keten.

Ook zal worden gepleit voor een rapportageverplichting voor individuele organisaties en niet enkel voor lidstaten, in lijn met de succesvolle Nederlandse vrijwillige monitoring’, aldus Adema.

Voedselverspilling heeft volgens onderzoekers van Eurostat ook een sterke economische, sociale en ecologische impact. Jaarlijks wordt in de EU-landen ongeveer 89 miljoen ton voedselverspilling (131 kilo per inwoner) weggegooid, wat neerkomt op een verlies van zo’ n  132 miljard euro.

In Nederland wordt gemiddeld per persoon 34,3 kilo eetbaar voedsel weggegooid, waarvan een kleine vijf kilo zelfs nog onaangeroerd in schil of verpakking. In totaal verspillen huishoudens een kleine 10 procent van hun wekelijkse inkopen, met een gemiddelde waarde van 120 euro per persoon per jaar. In Nederland hebben huishoudens een aandeel van ongeveer 30 procent in de totale voedselverspilling van de hele keten (inclusief producenten, horeca en supermarkten).