Nederland wil in hele EU afschaffing van subsidies op fossiele brandstof

Nederland vindt dat in de hele Europese Unie het gebruik van fossiele brandstof in de energievoorziening gefaseerd moet worden afgeschaft.

Ook zal Nederland in de EU-Milieuraad pleiten voor EU-brede afschaffing van allerlei subsidies, premies en belastingkortingen voor het gebruik van fossiele brandstoffen in grote bedrijven.

Klimaatminister Rob Jetten (D66) zegt in een Kamerbrief dat Nederland dat niet op eigen houtje kan doen omdat het gebonden is aan internationale belasting- en energieafspraken. Sommige subsidies kun je snel afbouwen, andere hebben meer tijd nodig, zei minister Jetten afgelopen vrijdag voorafgaand aan de ministerraad. 

Volgens de bewindsman moeten veel subsidies in internationaal verband worden afgebouwd, ‘dus het vraagt een hele brede aanpak’. Daarom vindt hij dat de nieuwe Europese Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra dit internationaal moet oppakken op de komende wereldwijde COP28-vergadering in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), begin december.

Onlangs bleek dat Nederland jaarlijks tussen de 40 en 60 miljard euro belastingvoordelen geeft aan bedrijven voor hun gebruik van olie, gas en kolen. Het gaat om grote staalbedrijven, de binnenscheepvaart, de glastuinbouw, kolencentrales en olieraffinaderijen. Vliegtuigmaatschappijen betalen in Nederland geen belasting op kerosine; dat scheelt hen jaarlijks ruim 2 miljard euro.

Een Kamermeerderheid vindt dat de fossiele subsidies afgebouwd moeten worden. Andere landen geven ook dergelijke subsidies aan bedrijven. Als Nederland het in z’n eentje afschaft, zouden bedrijven uit Nederland kunnen vertrekken.

Milieuorganisaties, zoals actiegroep Extinction Rebellion, voerden de afgelopen tijd actie met onder meer de bezetting van de A12 in Den Haag.