Nog geen EU-besluit over vaker afschieten wolven

AGRI Committee Trilogue - Extension of the term of Community plant variety rights for the species asparagus and the species groups flower bulbs, woody small fruits and woody ornamentals

Onder de Europese Milieuministers bestaat nog geen overeenstemming over het opnieuw toestaan van het afschieten van wolven. Voor een besluit in een voorbereidende werkgroep was vorige week een gekwalificeerde meerderheid nodig, maar die werd niet gehaald. Verlaging van de beschermde status van de wolf komt daarmee voorlopig nog niet op een EU-vergaderagenda.

Een EU-bron zei tegen The Brussels Times dat de EU-landen nog verdeeld waren over het voorstel. Sommige landen zijn tegen of uitten twijfels over de cijfermatige onderbouwing. Volgens een recente data-analyse zijn er nu meer dan 20.000 wolven in 23 EU-landen, en hun roedels groeien en bezetten grotere gebieden, aldus het rapport. 

De beschermde status van de wolf (en andere grote in het wild levende dieren zoals de lynx en de bruine beer) is vastgelegd in het in 1979 afgesloten Verdrag van Bern. Volgens de Conventie van Bern en de daarop gebaseerde EU- Habitatrichtlijn van 1992 genieten wolven ‘strikte bescherming’, met beperkte mogelijkheden voor uitzonderingen. 

De concentratie van wolvenroedels is in sommige Europese streken een gevaar voor de veestapel geworden, vindt de Europese Commissie. Voorzitter Ursula von der Leyen en Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski hebben de Milieuministers gevraagd de procedure voor herziening van de verdragen op gang te brengen. 

Maar omdat de voorbereidende werkgroep pas weer op 4 april vergadert, zal hun verzoek vrijwel zeker niet al op 25 maart op de Envi-milieuagenda staan.

Brussel wil via de EU-landen voor elkaar krijgen dat de wolf  niet langer ‘strikt beschermd’, maar gewoon ‘beschermd’ wordt. Bij het Bern-verdrag is ook een aantal niet-EU-landen aangesloten. Het is twijfelachtig of zij ook heropening van de jacht op wolven willen toestaan. Daar wordt pas eind dit jaar door de Conventie over vergaderd. 

In de voorziene procedure is verder geen rol weggelegd voor het Europees Parlement. Vorige week heeft Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) er in Straatsburg aangedrongen op snelle afhandeling van de kwestie. Ook vroeg hij de Europese Commissie de EU-landen te wijzen op procedures om in strikt-omschreven uitzonderingen nu al ‘probleemwolven’  te mogen afschieten.