Ook België overweegt wet op prijsvorming en quota

De Vlaamse Landbouwminister Jo Bourns staat open voor het idee van een wettelijke regeling voor voedselprijzen en productieafspraken, vergelijkbaar met de Franse Egalim-wetten. Dit verklaarde de minister in een plenair debat over de boerenprotesten, die ook in België plaatsvinden.

In Frankrijk bestaat al enkele jaren een wettelijke regeling voor voedselprijzen en productieafspraken, die bedoeld is om de machtspositie van supermarkten te beperken en om boeren een eerlijk inkomen te garanderen. De Vlaamse Groenen willen deze aanpak ook in België introduceren.

Onder president Macron werden in 2018 de Egalimwetten ingevoerd. Deze wetten bepalen onder meer dat afnemers minimaal de productiekosten van de boer moeten dekken. Ook de wederverkoop van landbouwproducten met verlies (‘prijsstunten’) is in Frankrijk onderhevig aan strikte regelgeving om zo prijzenoorlogen tussen supermarkten te voorkomen.

Minister Bourns gaf aan dat hij de mogelijkheden voor een dergelijke regeling wil onderzoeken.  Hij zal hierover in overleg treden met verschillende belanghebbenden, waaronder boerenorganisaties en supermarkten. Bourns erkende de problemen waarmee veel boeren worden geconfronteerd en benadrukte het belang van een eerlijke vergoeding voor hun werk.

Het voorstel van Groen wordt breed gesteund door verschillende politieke partijen. Ook de Vlaamse regeringspartij CD&V staat open voor bepaalde ideeën uit het Franse model. De discussie over eerlijke prijzen voor boeren is ook in België niet nieuw. De afgelopen jaren zijn er verschillende boerenprotesten geweest, waarbij boeren hun onvrede uitten over de lage prijzen die ze ontvangen voor hun producten. 

Ook in andere EU-landen wordt regelmatig gepleit voor ketenafspraken binnen de voedselproductie om ervoor te zorgen dat de prijzen die boeren voor hun landbouwproducten krijgen niet alleen bepaald worden door onderlinge afspraken tussen de grondstoffenhandel en de grote supermarktconcerns.

Het voorstel van Groen om het Franse model te volgen, wordt gezien als een mogelijke oplossing voor deze problemen. Door een wettelijke regeling voor voedselprijzen en productieafspraken in te voeren, kan worden geprobeerd om de machtsbalans in de voedselketen te herstellen en boeren een eerlijker inkomen te bieden.

Ook in het regionale parlement van Wallonië gaan stemmen op om het voorbeeld van Frankrijk te volgen. De Franstalige socialisten hebben een wetsvoorstel klaar waarin ze landbouwers meer controle willen geven over de prijzen die ze voor hun producten krijgen.

De PS vraagt om spoedbehandeling zodat de debatten na de krokusvakantie kunnen beginnen. De timing is hoe dan ook krap, want het parlement wordt ontbonden voorafgaand aan de verkiezingen van 9 juni.