Planas heeft haast met nieuwe gmo-technieken in EU-land- en tuinbouw

Het Spaanse EU-voorzitterschap vindt dat nog dit jaar een besluit moet worden genomen over het toestaan van nieuwe genetische veredelingstechnieken in de Europese land- en tuinbouw.

De (demissionaire) Spaanse minister Luis Planas zei na afloop van een meerdaags informeel beraad in Cordoba, dat hij dat gmo-dossier dit jaar door het Europees Parlement wil loodsen.

De Europese Commissie presenteerde begin juli haar langverwachte voorstel om het gebruik van sommige genoomtechnieken (zoals crispr-cas) toe te gaan staan. Daarmee komt Brussel tegemoet aan de vraag, vooral vanuit de landbouw, om de huidige oude, achterhaalde wetgeving te verruimen.

De nieuwe genetisch technieken is één van de nog af te handelen dossiers van de Europese Green Deal van de inmiddels vertrokken Klimaatcommissaris Frans Timmermans. Ook de aangekondigde wetgeving voor halvering van het gebruik van gevaarlijke chemische middelen in de landbouw moet nog door de ministers van de EU-landen en het Europees Parlement worden afgehandeld.

Planas prees het feit dat ook straks de biologische landbouw gevrijwaard moet blijven van nieuwe veredelingstechnieken. Hij wees erop dat veel details hierover nog worden opgehelderd. De vrees bestaat dat sommige dossiers worden uitgesteld tot na de Europese verkiezingen, in juni 2024. 

EU-landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski benadrukte dat nieuwe patenten als gevolg van nieuwe veredelingstechnieken niet mogen leiden tot extra kosten voor boeren. Daarnaast uitte Wojciechowski ook de inschatting dat de biologische landbouw vrij zou blijven van genetische manipulatie.

Daarnaast herhaalde Wojciechowski zijn verklaring van vorige week over de EU-maatregelen tegen de Oekraïense landbouwimport. De Pool maakte opnieuw duidelijk dat hij vindt dat de beperkingen moeten worden verlengd. Dat zijn zijn collega-commissarissen (nog?) niet met hem eens.

De kwestie staat donderdag in het Brusselse beraad opnieuw op de agenda. Planas zei dat de Oekraïense graanexport eind deze maand opnieuw op de (ditmaal: formele) agenda van de LNV-landbouwraad zal staan.

Enkele duizenden Spaanse boeren hadden gehoor gegeven aan de oproep van de gezamenlijke agrarische bonden om te protesteren tegen beperkingen op het Europese landbouwbeleid. Minister Planas zei op de slot-persconferentie ‘dat niets doen niet langer kan’.