Steun voor Nederlands plan voor toelating droge Menure-mest in EU

Nederland en vier andere EU-landen dringen er bij de Europese Commissie op aan het gebruik van een nieuw soort droge kunstmest van dierlijke mest versneld mogelijk te maken. De toelating van die zogeheten Renure-mest zou onderdeel moeten zijn van de nieuwe kunstmest-strategie die Landbouwcommissaris Wojciechowski komende week gaat aankondigen.

Op de Landbouw- en Visserijraad, maandag en dinsdag in Luxemburg, zal de Belgische LNV-minister David Clarinval mede namens Nederland, Hongarije, Portugal en Spanje erop aandringen de huidige juridische beletsels weg te nemen.

De Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema (VVD) en de Nederlandse regering hebben de afgelopen jaren meerdere malen het belang benadrukt van toelating van nieuwe, natuurlijke vervangers voor chemische kunstmest.

In een notitie van de vijf EU-landen wordt erop gewezen dat RENURE  (REcovered Nitrogen from manURE) wordt gemaakt door een intensieve bewerking van dierlijke mest. Er wordt een droge poedervorm van gemaakt die strooibaar is. Eerder onderzoek van EU-instanties heeft aangetoond dat het effect ervan gelijk is aan dat van chemische landbouwmiddelen.

Het toelaten van Menure in plaats van chemische kunstmest draagt bovendien bij aan een circulaire en milieuvriendelijke landbouw, zo wordt betoogd. Het zo snel mogelijk toelaten van nieuwe landbouwmiddelen is niet alleen urgent geworden door de  eigen EU-voorstellen om het gebruik van chemische middelen te gaan halveren, maar ook door de gevolgen van de energiecrisis door de oorlog in Oekraïne.

Niet alleen voor Nederland, maar ook voor zuivelregio’s zoals in Vlaanderen, Noord-Duitsland en Denemarken, geldt bovendien dat door het wegvallen van de mestderogatie, het gevaar dreigt dat melkveehouders straks op hun weilanden meer chemische kunstmest gaan gebruiken.

Dat laatste mag wel van de Europese regeltjes (omdat het niet van oorsprong dierlijk, maar chemisch is), terwijl het minder milieuschadelijke Menure (in plaats van het uitrijden van natte mest) niet mag omdat het gebruik dierlijke middelen gemaximeerd is.