Strengere EU-norm uitlaatgassen vrachtwagens niet voor tractoren

De normen voor uitlaatgassen van zware vrachtwagens en goederenvervoer in de EU-landen worden strenger, maar gaan niet gelden voor tractoren. Ook wordt een uitzondering gemaakt voor beroepsvoertuigen zoals mobiele hijskranen, bosbouw- of andere landbouwvoertuigen.

De strengere criteria zijn onderdeel van het pakket dat Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra binnenkort meeneemt naar de internationale klimaatconferentie COP28 in Dubai.

Nieuwe vrachtwagens mogen in 2030 nog maar 45% van de huidige CO2 uitstoten, en tien jaar later moet dat met 90% zijn verminderd. De nieuwe regels gaan ook gelden voor middelgrote vrachtwagens (boven de maximale 5 ton massa) en kleine personenbusjes. De milieuministers van de 27 EU-landen willen daarmee de auto-industrie stimuleren versneld over te stappen op de productie van schonere en/of elektrische voertuigen.

De milieuministers erkennen dat van sommige types transportmiddelen er jaarlijks relatief zo weinig van worden gemaakt en verkocht dat er amper een marktmechanisme is om producenten  te laten omschakelen naar geheel nieuwe types.

Daarom staan op de lijst van uitzonderingen naast tractoren en landbouwvoertuigen ook vuilniswagens, brandweerauto’s, ambulances, militaire (rups-)voertuigen en ander gespecialiseerd vervoer.

Een voorstel om al het busvervoer in de EU al in 2030 geheel stikstofvrij te laten rijden werd op voorstel van Frankrijk en Estland met vijf jaar uitgesteld, en gaat dan vooralsnog alleen voor stadsbussen gelden en niet voor regionaal vervoer.

Het doel is om de CO2-uitstoot in de wegvervoersector verder terug te dringen in doelstellingen voor 2030, 2035 en 2040. Soortgelijke plannen zijn ook in de maak voor de scheepvaart en de luchtvaart. Ook die bedrijfstakken moeten binnen de EU  hun stikstof-uitstoot fors terugdringen.  Het resultaat van de strengere normen voor uitlaatgassen zal tussentijds (in 2027) door de (nieuwe) Europese Commissie worden beoordeeld.