Timmermans: desnoods dan maar minder Green Deal in Landbouw

EU-Commissaris Frans Timmermans heeft tegen de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg gezegd dat de Europese Commissie vasthoudt aan het gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid.

Timmermans zegt dat hij zijn Green Deal-milieuplannen in het landbouwoverleg tot het uiterste zal verdedigen; ook als zijn plannen worden ‘uitgekleed’, zal hij ze niet intrekken.

In Lissabon komt komende week de zogenoemde Jumbo-Triloog bijeen van EU-Commissarissen, Europarlementariërs en EU-voorzitterschap, in een finale poging het eens te worden over een ingrijpende vernieuwing van het landbouwbeleid. Ook de 27 LNV-ministers van de EU-landen hebben hun topontmoeting vervroegd zodat ze zich ook zelf direct met die laatste onderhandelingen kunnen bemoeien.

De afgelopen maanden hebben de meeste Europese instanties op allerlei onderdelen compromissen gesloten en zijn ze verdragsteksten overeengekomen. Er zijn nog wel grote meningsverschillen over onder meer een ‘verbod’ of een ‘beperking’ van chemische bestrijdingsmiddelen, en over ‘vrijwillige’ of ‘verplichte’ uitbreiding van dierenwelzijn.

De komende dagen kán een akkoord worden bereikt tussen ‘meer gericht milieubeleid in de landbouw’ en ‘geen Europese regels en verboden, maar richtlijnen en subsidies’.

Zo’n akkoord zal vooral afhangen van de vraag of er voldoende milieu-realisten zijn die inzien dat er in het EU-landbouwbeleid milieu-verbeteringen ontstaan, en of er in de agrarische lobby voldoende besef is dat ‘voortmodderen’ een kwestie van ‘achteruit-boeren’ zal blijken te zijn.

Jonge klimaatactivisten die proberen de – wat zij noemen- ‘uitgeklede en onvolledige hervorming van het klimaatbeleid in de landbouwpolitiek’ een halt toe te roepen, zullen hun aandacht, energie en protesten vanaf nu vooral richten op het Europees Parlement.

Hun tot nu toe beste bondgenoot, de vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans, heeft hen duidelijk gemaakt dat zijn handen aan dit dossier gebonden zijn.

Timmermans zei de activisten afgelopen maandag dat hij hun zorgen deelt, maar dat hij niet eenzijdig kan optreden en het GLB zo maar kan schrappen. In november hintte hij nog op de mogelijkheid om het voorstel van de Commissie in te trekken als het niet zou voldoen aan de nieuwe klimaat- en milieunormen van de Green Deal en het Verdrag van Parijs.

De Klimaatjongeren lieten weten dat ze een eventueel proces tegen een nieuwe GLB-beleid niet uitsluiten. Ze verwijzen daarbij naar rechtbankuitspraken in Nederland en Duitsland, waar rechters in processen uitspraken ‘dat de overheid méér aan milieubescherming moet doen’.