Timmermans maant EVP/CDA ’terug naar de onderhandelingstafel’

ENVI Committee - Exchange of views with Frans Timmermans

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans vindt dat de EVP/CDA-christendemocraten van hun verzet tegen zijn natuurherstelwet een cultuurbotsing tussen landbouw en natuur maken. Volgens hem leidt het weglopen van vergadertafels tot ingegraven posities waar ‘feiten er kennelijk niet meer toe doen’. 

Timmermans toonde zich dinsdagmiddag tevreden dat zijn voorstel wel steun kreeg van een meerderheid van de EU-Milieuministers. Zelfs landen die zeggen dat ze (nog?) niet voor het wetsvoorstel zijn (zoals Nederland- red), vinden volgens hem wel dat de EU-landen er voor moeten zorgen dat de natuur verbetert, in elk geval niet verder verslechtert.

Timmermans zei over recente aanpassingen in het voorstel dat het geen afzwakkingen zijn omdat al vanaf het begin er geen ‘resultaatverplichting’ in zat. Hij was het niet eens met kritiek van natuurorganisaties dat het voorstel nu zoveel is afgezwakt dat er weinig natuurverbetering valt te verwachten.

Hij is het niet eens met de reactie van minister Van der Wal dat ‘juridisering van het natuurbeleid  dreigt en dat rechters zich overal mee kunnen gaan bemoeien’. Van der Wal zei dinsdag dat zij de komende maanden in het drie-partijen-overleg nog wil proberen dat risico verder te verminderen. 

De natuurherstelwet is een Europese verordening. Wat daarin wordt vastgelegd, is dat landen een plan voor natuurherstel moeten maken. Wat zij vervolgens in dat plan opnemen is per land  flexibel. Des te helderder zij in hun plan grenzen aangeven en hun doelen formuleren, des te concreter ze hun taken en cijfers benoemen, des te minder speelruimte rechters hebben om er iets over te kunnen ‘interpreteren’, zo is de inschatting.

Over de blokkade waarmee EVP/CDA, Renew/VVD, ECR/SCP, JA21 en FvD in het Europees Parlement dreigen, wees Timmermans op het in 2019 gesloten coalitieakkoord van de drie centrumpartijen. Op basis daarvan heeft de EVP de afgelopen jaren constructief meegewerkt aan andere Klimaatwetten, zoals Fit for 55 tegen de uitstoot van CO2-broeikasgassen. Een EVP-lid (Peter Liese) was zelfs de rapporteur op de voorstellen rondom het Emissiehandelssysteem ETS. 

Timmermans riep EVP-fractieleider Manfred Weber op met concrete voorstellen, compromissen of wensen op de proppen te komen ‘zodat we het over de inhoud kunnen hebben. Mee-onderhandelen betekent per definitie dat je ook jouw eigen prioriteiten in een eindresultaat kunt krijgen. Zit je niet aan tafel, ja dan zal de inhoud ook nooit jouw kant op kunnen bewegen’, zo zei hij.