zaterdag 30 september 2023
Home EUC Timmermans maant EVP/CDA 'terug naar de onderhandelingstafel'

Timmermans maant EVP/CDA ’terug naar de onderhandelingstafel’

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans vindt dat de EVP/CDA-christendemocraten van hun verzet tegen zijn natuurherstelwet een cultuurbotsing tussen landbouw en natuur maken. Volgens hem leidt het weglopen van vergadertafels tot ingegraven posities waar ‘feiten er kennelijk niet meer toe doen’. 

Timmermans toonde zich dinsdagmiddag tevreden dat zijn voorstel wel steun kreeg van een meerderheid van de EU-Milieuministers. Zelfs landen die zeggen dat ze (nog?) niet voor het wetsvoorstel zijn (zoals Nederland- red), vinden volgens hem wel dat de EU-landen er voor moeten zorgen dat de natuur verbetert, in elk geval niet verder verslechtert.

Timmermans zei over recente aanpassingen in het voorstel dat het geen afzwakkingen zijn omdat al vanaf het begin er geen ‘resultaatverplichting’ in zat. Hij was het niet eens met kritiek van natuurorganisaties dat het voorstel nu zoveel is afgezwakt dat er weinig natuurverbetering valt te verwachten.

Hij is het niet eens met de reactie van minister Van der Wal dat ‘juridisering van het natuurbeleid  dreigt en dat rechters zich overal mee kunnen gaan bemoeien’. Van der Wal zei dinsdag dat zij de komende maanden in het drie-partijen-overleg nog wil proberen dat risico verder te verminderen. 

De natuurherstelwet is een Europese verordening. Wat daarin wordt vastgelegd, is dat landen een plan voor natuurherstel moeten maken. Wat zij vervolgens in dat plan opnemen is per land  flexibel. Des te helderder zij in hun plan grenzen aangeven en hun doelen formuleren, des te concreter ze hun taken en cijfers benoemen, des te minder speelruimte rechters hebben om er iets over te kunnen ‘interpreteren’, zo is de inschatting.

Over de blokkade waarmee EVP/CDA, Renew/VVD, ECR/SCP, JA21 en FvD in het Europees Parlement dreigen, wees Timmermans op het in 2019 gesloten coalitieakkoord van de drie centrumpartijen. Op basis daarvan heeft de EVP de afgelopen jaren constructief meegewerkt aan andere Klimaatwetten, zoals Fit for 55 tegen de uitstoot van CO2-broeikasgassen. Een EVP-lid (Peter Liese) was zelfs de rapporteur op de voorstellen rondom het Emissiehandelssysteem ETS. 

Timmermans riep EVP-fractieleider Manfred Weber op met concrete voorstellen, compromissen of wensen op de proppen te komen ‘zodat we het over de inhoud kunnen hebben. Mee-onderhandelen betekent per definitie dat je ook jouw eigen prioriteiten in een eindresultaat kunt krijgen. Zit je niet aan tafel, ja dan zal de inhoud ook nooit jouw kant op kunnen bewegen’, zo zei hij.

Populair

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Intrekken mandaat van Catalaanse Europarlementariër omstreden

Na een maandenlange juridische strijd hebben de vroegere Catalaanse minister-president Carles Puigdemont en Europarlementariër Toni Comin in Straatsburg alsnog hun zetels...

Inmiddels is een derde van Polen besmet met Afrikaanse varkenspest

Het aantal officiële registraties van Afrikaanse Varkenspest op Poolse boerderijen is in enkele dagen explosief gestegen, en in één klap van...

Nederlandse MH17-activisten onder regie van Russische spionagedienst

Het onafhankelijke Brits-Nederlandse onderzoekscollectief Bellingcat zegt dat de Russische militaire inlichtingendienst GROe actief Nederlandse internetsites en journalisten van propagandamateriaal voorziet in...

Brits-Europees handelsakkoord na Brexit probeert export te redden

Het ziet ernaar uit dat de Britse regering en de Europese Commissie er nu snel in zullen slagen om na maandenlange...

Net binnen

Nederlandse consul: agrarische band met Oekraïne juist nu versterken

De Nederlandse landbouwraad in Oekraïne, Reinoud Nuijten, vindt dat de Nederlandse landbouw juist nu al de banden met Oekraïense agrarische sector moet...

Glyfosaat in EU-landbouw: tot nu toe alleen Duitsland en Oostenrijk tegen

Oostenrijk heeft zich nu ook publiekelijk uitgesproken tegen verlengde toelating van glyfosaat in pesticiden in de Europese landbouw. Deze aankondiging komt kort...

Al honderden dode Spaanse koeien door besmettelijke koeienkoorts

In Spanje zijn de afgelopen weken al honderden koeien doodgegaan aan een epizoötische hemorragische ziekte EHD. Die besmettelijke koeienkoorts is verwant aan...

Rekenkamer: EU-subsidie wijnindustrie leidt amper tot meer ‘groene’ wijn

Bij de toekenning van subsidies aan de Europese wijnindustrie wordt amper gelet op milieueffecten en worden er nauwelijks duurzaamheidsvoorwaarden aan verbonden. Dat...

Twee varianten vogelgriep teisteren pluimvee Zuid-Afrika: ergste ooit

De Zuid-Afrikaanse pluimveesector wordt sinds enkele weken getroffen door twee varianten van de vogelgriep. De sector waarschuwt voor mogelijke tekorten aan kippen...