woensdag 7 december 2022
Home EUC Uitstoot grote veehouderijen in EU geldt straks als industriële emissie

Uitstoot grote veehouderijen in EU geldt straks als industriële emissie

Nederland staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de EU-commissarissen om de grotere rundveehouderijen voortaan ook onder de richtlijn tegen industriële milieuvervuiling te laten vallen. Ook is Nederland is het er mee eens dat niet alleen grote maar ook kleinere varkens- en pluimveebedrijven er onder gaan vallen.

Daardoor moeten die bedrijven over een paar jaar, net als industriële vervuilers, in hun bedrijf beschikken over de nieuwste technieken tegen milieuvervuiling. 

Een paar andere EU-landen spraken ook hun steun uit, maar hielden de nodige slagen om de arm. De meeste landen zijn het er niet mee eens dat veehouderijen met meer dan 150 dieren straks onder de regeling gaan vallen. En de voorgestelde lagere drempels voor varkensfokkers en pluimveehouders vinden ze ook een bedreiging voor hun kleine familie-boerderijen. 

Voor de rundveehouderij houdt dat in dat bedrijven met meer dan 150 stuks vee eronder gaan vallen. Voor de varkens- en pluimveebedrijven worden de bestaande drempels verlaagd tot 300 zeugen en 500 varkens, en tot 10.714 legkippen en 5.000 vleeskuikens. 

Milieucommissaris Virginius Sinkevicius sprak maandag op de EU-Landbouwraad in Brussel tegen dat de nieuwe regeling veel te omvangrijk zou zijn. Volgens hem slaat de richtlijn straks op hoogstens 13% van de commerciële vee-, varkens en pluimveebedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor 60% van de uitstoot van ammoniak en 43% methaan in de EU.

Veel landbouwministers lieten maandag weten grote bedenkingen te hebben tegen de ‘gelijkschakeling van de veehouderij met de industrie’. 

Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski zei eerder al dat het nog wel anderhalf jaar zal duren voordat de EU-wetgeving gewijzigd is, waarna de 27 EU-landen het nog moeten opnemen in hun eigen wetten en dat de veeteelt daarna nog drie jaar de tijd heeft om zich aan te passen. Bovendien gaat Brussel nog een gevolgen-analyse ( ‘impactassesment’) opstellen, zoals bij vrijwel elke nieuwe wet gebruikelijk is. 

De Nederlandse LNV-topambtenaar Guido Landsheer (die waarnemend minister Carola Schouten verving) zei dat Nederland de uitvoering in eigen (Nederlandse) hand wil houden.  Hij gaf aan dat de regels flexibel en proportioneel  genoeg moeten zijn zodat ze aan kunnen sluiten bij o.a. nationale uitvoerings- en handhavingsaspecten, als ook bij de praktijken in de sector. 

Bovendien gaat Nederland een eigen gevolgen-analyse opstellen. Ook zal Nederland de nieuwe regels bezien in relatie tot de transitie in de Nederlandse landbouw, zo schreef minister Schouten eerder in haar geannoteerde Kamerbrief.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...

Europese landen op weg naar uitbreiding van EU en Schengen-regio

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken hakken komende week knopen door over de toelating van twee of drie nieuwe EU-lidstaten, en over uitbreiding...

Europese Commissie komt met eerste regels voor koolstof-landbouw

Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft de eerste EU-regels gepresenteerd voor het organiseren van een bedrijfs- en verdienmodel voor koolstoflandbouw. Met deze zogeheten certificering...