donderdag 30 maart 2023
Home EUC Vijf EU-landen willen snel minder kooien en meer dierenwelzijn

Vijf EU-landen willen snel minder kooien en meer dierenwelzijn

Vijf landen (Denemarken, België, Duitsland, Zweden en Nederland) hebben bij de Europese Commissie een gemeenschappelijk standpunt gepresenteerd voor een nieuw wettelijk kader voor dierenwelzijn.

De Commissie is onlangs begonnen met het actualiseren van de huidige wetten op dit gebied. “Dierenwelzijn is een grote zorg voor veel Europese burgers”, zei de Deense minister Rasmus Prehn onlangs bij de presentatie in de LNV-ministerraad.

De enquête van de Commissie en het standpunt van de vijf EU-landen is een reactie op het Europese burgerinitiatief “End the Cage Age”, waarin anderhalf miljoen EU-burgers pleitten voor een kooienverbod.

De vijf EU-landen stellen voor om de nieuwe wetenschappelijke kennis en praktische ervaring op te nemen in de nieuwe EU-wetten. Bovendien moeten er regels komen voor dieren die niet tot in detail in het referendum werden betrokken, zoals varkens, legkippen of kalkoenen.

De Duitse minister Julia Klöckner riep op tot een gezamenlijke aanpak op Europees niveau om “nieuwe en noodzakelijke maatregelen” te introduceren. Ook in haar land wordt in politiek en samenleving gepleit voor méér dierenwelzijn.

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski verzekerde dat de Commissie de voorstellen van de vijf landen zorgvuldig zal bestuderen en al bezig is met enkele van de voorgestelde ideeën. Hij merkte ook op dat de Commissie in reactie op het publieksreferendum al heeft toegezegd bepaalde het kooeienverbod voor dieren geleidelijk uit te bannen.

Hoewel de LNV-ministers het er in het algemeen over eens waren dat de dierenwelzijnswet moet worden geactualiseerd, namen sommigen een voorzichtiger standpunt in. De Hongaarse minister István Nagy waarschuwde dat “drastische maatregelen niet alleen veel veehouders ernstig zouden treffen, maar ook onvoorspelbare gevolgen zouden hebben voor de prijzsen van basisvoedsel.

De Franse vertegenwoordiger bepleitte dat eventuele nieuwe eisen op het gebied van dierenwelzijn zouden moeten worden aangevuld met gelijkwaardige eisen voor geïmporteerde producten.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

Frankrijk schort opvang Ierse kalver-export in Cherbourg op

De Franse autoriteiten hebben de twee opvangstations voor jonge kalveren in de haven van Cherbourg tot nader order gesloten. Daardoor is de...

Aanhoudende droogte bedreigt oogsten in EU-landen

Volgens een nieuw rapport van de Europese Commissie is de droogte van de afgelopen maanden de ergste in meer dan een eeuw,...

Alsnog extra EU-rapport over minder chemicaliën in de landbouw

De Europese Commissie komt binnenkort toch met aanvullend onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verminderen van het gebruik van chemicaliën in de...

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...