Wojciechowski: Renure-mest snel toelaten, maar lang niet overal

EP Plenary session - Voting session

De meeste EU-landen zijn het eens met het Belgisch-Nederlands verzoek aan de Europese Commissie om zo snel mogelijk droge natuurlijke Renure-mest in de land- en tuinbouw toe te laten. Ook Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski juicht de komst van nieuwe middelen toe, maar waarschuwde dat die niet mogen leiden tot meer nitraatvervuiling van het grondwater.

Namens vijf EU-landen (België, Nederland, Hongarije, Portugal en Spanje) vroeg de Belgische minister David Clarinval om herziening van de huidige regels en richtlijnen, omdat de Russische oorlog tegen Oekraïne en de energiecrisis duidelijk hebben gemaakt dat de EU dringend andere en nieuwe kunstmestregels nodig heeft.

Ook de  Europese Commissie vindt dat er een Europees kunstmest-antwoord moet komen. Daar wordt momenteel in Brussel de laatste hand aan gelegd. De Commissie is van plan dat plan-van-aanpak op 9 november te presenteren. 

Het eerder door de Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema (VVD) bepleite Renure-voorstel komt in de huidige crisis min of meer ‘als geroepen’. Tenminste veertien EU-landen vroegen Wojciechowski maandag in Luxemburg de nieuwe droge dierlijke mest op te nemen in zijn Europese strategie. Hij zegde dat toe.

De Europese landbouwchef wees er op dat Renure past in de nieuwe koers van de Green Deal en de eco-schemes van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. De indieners hadden benadrukt dat droge (dierlijke) mest milieuvriendelijker is dan het gebruik van chemische middelen.

Maar Wojciechowski wilde na afloop op een persconferentie die stelling niet publiekelijk onderschrijven en hield slagen om de arm. Hij zei slechts dat de het landbouwbeleid al veel doet om milieuschade door chemische middelen te verminderen.

Wojciechowski noemde daarentegen wel nadrukkelijk het huidige maximum van 170 kilo dierlijke mest per hectare per jaar. Een nieuwe derogatie zit er wat hem betreft niet in, zo viel uit zijn reactie op te maken. Volgens hem kan het gebruik van Renure nu al op 30 procent van het landbouwareaal in Europa zonder enige beperking worden gebruikt, maar niet in 70 procent van die gebieden waar het drinkwater al door verontreiniging is vervuild of wordt bedreigd.

Bovendien wees hij er op dat meer dan negentig procent van de Europese mest nu al z’n weg naar afnemers vindt, en dat hooguit tien procent voor Renure-verwerking beschikbaar zal zijn.