woensdag 7 december 2022
Home EUC Wojciechowski: Renure-mest snel toelaten, maar lang niet overal

Wojciechowski: Renure-mest snel toelaten, maar lang niet overal

De meeste EU-landen zijn het eens met het Belgisch-Nederlands verzoek aan de Europese Commissie om zo snel mogelijk droge natuurlijke Renure-mest in de land- en tuinbouw toe te laten. Ook Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski juicht de komst van nieuwe middelen toe, maar waarschuwde dat die niet mogen leiden tot meer nitraatvervuiling van het grondwater.

Namens vijf EU-landen (België, Nederland, Hongarije, Portugal en Spanje) vroeg de Belgische minister David Clarinval om herziening van de huidige regels en richtlijnen, omdat de Russische oorlog tegen Oekraïne en de energiecrisis duidelijk hebben gemaakt dat de EU dringend andere en nieuwe kunstmestregels nodig heeft.

Ook de  Europese Commissie vindt dat er een Europees kunstmest-antwoord moet komen. Daar wordt momenteel in Brussel de laatste hand aan gelegd. De Commissie is van plan dat plan-van-aanpak op 9 november te presenteren. 

Het eerder door de Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema (VVD) bepleite Renure-voorstel komt in de huidige crisis min of meer ‘als geroepen’. Tenminste veertien EU-landen vroegen Wojciechowski maandag in Luxemburg de nieuwe droge dierlijke mest op te nemen in zijn Europese strategie. Hij zegde dat toe.

De Europese landbouwchef wees er op dat Renure past in de nieuwe koers van de Green Deal en de eco-schemes van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. De indieners hadden benadrukt dat droge (dierlijke) mest milieuvriendelijker is dan het gebruik van chemische middelen.

Maar Wojciechowski wilde na afloop op een persconferentie die stelling niet publiekelijk onderschrijven en hield slagen om de arm. Hij zei slechts dat de het landbouwbeleid al veel doet om milieuschade door chemische middelen te verminderen.

Wojciechowski noemde daarentegen wel nadrukkelijk het huidige maximum van 170 kilo dierlijke mest per hectare per jaar. Een nieuwe derogatie zit er wat hem betreft niet in, zo viel uit zijn reactie op te maken. Volgens hem kan het gebruik van Renure nu al op 30 procent van het landbouwareaal in Europa zonder enige beperking worden gebruikt, maar niet in 70 procent van die gebieden waar het drinkwater al door verontreiniging is vervuild of wordt bedreigd.

Bovendien wees hij er op dat meer dan negentig procent van de Europese mest nu al z’n weg naar afnemers vindt, en dat hooguit tien procent voor Renure-verwerking beschikbaar zal zijn.

Populair

Europese Commissie komt met eerste regels voor koolstof-landbouw

Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft de eerste EU-regels gepresenteerd voor het organiseren van een bedrijfs- en verdienmodel voor koolstoflandbouw. Met deze zogeheten certificering...

Russische tanks nu aan Turkse (NAVO-) zuidflank

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Casuvoglu erg begripvol getoond tegenover de...

Barnier gaat ook onderhandelen over Brits-EU-handelsverdrag

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is benoemd tot hoofd van het EU-team dat gaat onderhandelen over een toekomstig vrijhandelsverdrag met Groot-Brittannië. Barnier leidt...

Nog niet alle vakbondsrechten ook van kracht op Europees niveau

Het Europese Hof in Luxemburg heeft negatief geoordeeld over een zaak die was aangespannen door de Europese vakbonden tegen de Europese...

CDU weifelt over AKK als opvolger van Duitse bondskanselier Merkel

De Duitse politica en minister Annegret Kramp-Karrenbauer heeft haar positie als voorzitter van de christendemocratische partij CDU afgelopen weekend veiliggesteld. Maar...

Net binnen

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Nederland wil beschermde status van de wolven niet verlagen

Nederland zal geen voorstellen steunen om in het internationale Verdrag van Bern de beschermde status van de wolf een categorie lager in...

Nieuwe Duitse handelsstrategie: nu ook CETA met Canada geratificeerd

De Duitse bondsdag heeft na vijf jaar aarzelen en debatteren het transatlantische handelsverdrag Ceta met Canada geratificeerd. Volgens critici schept de overeenkomst...

Europese landen op weg naar uitbreiding van EU en Schengen-regio

De EU-ministers van Binnenlandse Zaken hakken komende week knopen door over de toelating van twee of drie nieuwe EU-lidstaten, en over uitbreiding...

Europese Commissie komt met eerste regels voor koolstof-landbouw

Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft de eerste EU-regels gepresenteerd voor het organiseren van een bedrijfs- en verdienmodel voor koolstoflandbouw. Met deze zogeheten certificering...