vrijdag 24 maart 2023
Home EUC Wojciechowski: Renure-mest snel toelaten, maar lang niet overal

Wojciechowski: Renure-mest snel toelaten, maar lang niet overal

De meeste EU-landen zijn het eens met het Belgisch-Nederlands verzoek aan de Europese Commissie om zo snel mogelijk droge natuurlijke Renure-mest in de land- en tuinbouw toe te laten. Ook Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski juicht de komst van nieuwe middelen toe, maar waarschuwde dat die niet mogen leiden tot meer nitraatvervuiling van het grondwater.

Namens vijf EU-landen (België, Nederland, Hongarije, Portugal en Spanje) vroeg de Belgische minister David Clarinval om herziening van de huidige regels en richtlijnen, omdat de Russische oorlog tegen Oekraïne en de energiecrisis duidelijk hebben gemaakt dat de EU dringend andere en nieuwe kunstmestregels nodig heeft.

Ook de  Europese Commissie vindt dat er een Europees kunstmest-antwoord moet komen. Daar wordt momenteel in Brussel de laatste hand aan gelegd. De Commissie is van plan dat plan-van-aanpak op 9 november te presenteren. 

Het eerder door de Nederlandse Europarlementariër Jan Huitema (VVD) bepleite Renure-voorstel komt in de huidige crisis min of meer ‘als geroepen’. Tenminste veertien EU-landen vroegen Wojciechowski maandag in Luxemburg de nieuwe droge dierlijke mest op te nemen in zijn Europese strategie. Hij zegde dat toe.

De Europese landbouwchef wees er op dat Renure past in de nieuwe koers van de Green Deal en de eco-schemes van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. De indieners hadden benadrukt dat droge (dierlijke) mest milieuvriendelijker is dan het gebruik van chemische middelen.

Maar Wojciechowski wilde na afloop op een persconferentie die stelling niet publiekelijk onderschrijven en hield slagen om de arm. Hij zei slechts dat de het landbouwbeleid al veel doet om milieuschade door chemische middelen te verminderen.

Wojciechowski noemde daarentegen wel nadrukkelijk het huidige maximum van 170 kilo dierlijke mest per hectare per jaar. Een nieuwe derogatie zit er wat hem betreft niet in, zo viel uit zijn reactie op te maken. Volgens hem kan het gebruik van Renure nu al op 30 procent van het landbouwareaal in Europa zonder enige beperking worden gebruikt, maar niet in 70 procent van die gebieden waar het drinkwater al door verontreiniging is vervuild of wordt bedreigd.

Bovendien wees hij er op dat meer dan negentig procent van de Europese mest nu al z’n weg naar afnemers vindt, en dat hooguit tien procent voor Renure-verwerking beschikbaar zal zijn.

Populair

Spoedberaad NAVO en EU over Turkse invasie in Noord-Syrië

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen bespreken maandag in Luxemburg "alle aspecten" van de crisis in Syrië als gevolg...

Nederland wil uit hele EU snelle treinen naar Eurovisie songfestival in Rotterdam

De Nederlandse vervoer- en transportautoriteiten hebben de Europese spoorbedrijven opgeroepen om speciale treinen in te zetten voor het Eurovisie Songfestival, volgend...

Juncker bij afscheid na vijf jaar: ‘Brexit verspilde tijd en energie’

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft min of meer zijn spijt betuigd voor het hele gedoe met de Brexit....

Ook in Duitse deelstaat Thüringen versnippert het politieke ‘midden’

De inwoners van de oostelijke Duitse deelstaat Thüringen hebben bij regionale verkiezingen massaal op radicale partijen gestemd. De radicaal-linkse partij Die...

Turkije doet moeilijk over aanleg Israëlische gasleiding naar Europa

Na jaren van onderhandelen is een akkoord gesloten over de aanleg van een onderzeese pijplijn van Israël naar Europa. Turkije...

Net binnen

EU-Landbouwraad gaat Mercosur-verdrag niet tegenhouden

De landbouwministers van de EU-landen hebben aangegeven dat ze de ratificatie van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosurlanden niet gaan tegenhouden. Wel...

EU-crisisfonds beperkt open voor schade door Oekraïne-steun

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het landbouw-crisisfonds van 450 miljoen euro  beperkt open te stellen voor boeren die getroffen worden door...

Borealis-kunstmest niet naar Russen, maar naar Tsjechisch Agrofert

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven voor de overname van de Oostenrijkse kunstmestfabriek Borealis door het Tsjechische Agrofert-concern, dat deel uitmaakt...

Drielandentrein van Luik naar Aken via Limburg, zonder over te stappen

Nederland, Duitsland en België hebben een intentieovereenkomst gesloten om nog dit jaar de drielandentrein te gaan laten rijden. Over een grenzenloze treindienst...

Ziek door pesticiden: EFSA onderzoekt gevolgen van combinaties

Nederlandse boeren lopen mogelijk meer risico op kanker, de ziekte van Parkinson, verminderde vruchtbaarheid en andere gezondheidsproblemen door blootstelling aan 'een cocktail...