woensdag 8 februari 2023
Home EU Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten uit ontbossingsgebieden. 

Bedrijven moeten straks vooraf controleren of er in hun producten materialen zijn verwerkt die voortkomen uit het kappen van oerwoudbossen, zoals in palmolie, soja, koffie, cacao, hout en rubber, evenals afgeleide producten (zoals rundvlees, meubels of chocolade). De maatregel betreft ook vee dat is gevoerd met veevoeder dat is geteeld op akkers in gekapte oerwoudgebieden.

Importerende bedrijven zullen ook worden verplicht om nauwkeurige geografische informatie te verzamelen over de landbouwgrond waar hun producten zijn verbouwd, zoals in maïs in veevoer. Geen enkel land of product als zodanig worden verboden, maar mogen bedrijven hun producten niet in de EU verkopen zonder dit soort verklaringen. 

Aangezien de EU een grote consument van zulke grondstoffen is, zal deze stap bijdragen aan minder oerwoudkap waardoor de uitstoot van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit worden teruggedrongen, zo verwacht de Europese Commissie. Deze overeenkomst komt net voor de start van de mijlpaalconferentie over Biodiversiteit (COP15), die de beschermingsdoelen voor de natuur voor de komende decennia zal definiëren.

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) schat dat tussen 1990 en 2020 420 miljoen hectare bos – een gebied groter dan de Europese Unie – verloren is gegaan door ontbossing.

De lijst met grondstoffen die onder de richtlijn vallen, zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe gegevens, zoals veranderende ontbossingspatronen.

De nieuwe regels zullen niet alleen de uitstoot van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit verminderen, maar ook bijdragen aan het veiligstellen van het levensonderhoud van miljoenen mensen, waaronder inheemse volkeren en lokale gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van bossen en oerwouden.

Het Europees Parlement en de Raad zullen de nieuwe verordening nu formeel moeten aannemen voordat deze in werking kan treden. Zodra de verordening van kracht is, hebben exploitanten en handelaren 18 maanden de tijd om de nieuwe regels toe te passen. Voor micro- en kleine ondernemingen geldt een langere invoeringsperiode.

Populair

Oekraiense export kippenborst+bot voortaan wel legaal naar EU-markt

Er komt een einde aan de quasi onbeperkte invoer van Oekraïens pluimveevlees. De Associatieovereenkomst met het Oost-Europese land wordt zo gewijzigd...

Kroatië wil zo snel mogelijk ook de euro en visumvrije Schengenzône

De Kroatische premier Andrej Plenković maakte duidelijk dat Kroatië, de nieuwste EU-nieuwkomer, zich zo snel mogelijk bij de binnenste kringen van...

Financiële EU-top heropent debat over verlaging landbouwsubsidies

Donderdag komen de regeringsleiders van de EU-landen in Brussel bijeen om te praten over het nieuwe meerjarenbudget. Gezien de grote meningsverschillen...

Zaadfabrikanten willen toch patent in gemodificeerd land- en tuinbouw

Enkele grote bedrijven in de Europese zaadsector hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen om octrooiwetten en intellectueel eigendom in...

Europarlement wil 39 miljard extra budget en boetes voor dissidenten

Het Europees Parlement blijft zijn poot stijf houden in de onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting (2021-2027). De Begrotingscommissie van het Europarlement...

Net binnen

EU houdt vast aan dierenwelzijn en verbod op verre transporten

Ondanks protesten van een tiental EU-landen houdt EU-Commissaris Stella Kyriakides vast aan haar voorstel voor uitbreiding en modernisering van het Europese dierenwelzijnsbeleid....

EU-crisisfonds open voor gedupeerde boeren in buurlanden van Oekraïne

Zes Oost-Europese EU-landen hebben bij de Europese Commissie opnieuw om steun gevraagd tegen de marktverstoringen door de Oekraïense agrarische export. Die verloopt...

Nederland steunt EU-wet tegen luchtvervuiling veehouderij nog niet

Nederland staat in beginsel positief tegenover het Europese voorstel voor beperking van  milieuverontreiniging door de veehouderij. Ook vindt Nederland dat de uitstoot...

Restanten glyfosaat niet alleen ontdekt bij bewoners van platteland

Medisch onderzoek in Ierse gezinnen heeft uitgewezen dat een op de vier mensen residu van onkruidverdelger glyfosaat in hun lichaam had. De...

Brussel dreigt EU-landen met boetes voor lakse aanpak milieuvervuiling

De Europese Commissie dreigt zes EU-landen voor het hoogste EU-gerechtshof te dagen omdat ze te weinig doen tegen bodem- en luchtvervuiling.