‘Akkoord over EU-subsidie voor Green-Deal in landbouw op handen’

ENVI Committee - New GM techniques in the food sector: impacts on health and the environment?

Nederlandse Europarlementariërs in Brussel melden dat er in de landbouw-triloog overeenstemming is bereikt over subsidies voor milieu-en klimaatdoelen in het nieuwe Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid. Een akkoord over de eco-schemes en een tweejarige ‘inwerkperiode’ maken de weg vrij voor een volledig glb-akkoord, zo is de verwachting.

Later vandaag geven de onderhandelaars van het Europees Parlement een persconferentie. Verwacht wordt dat Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski en Milieu-commissaris Frans Timmermans ook met nadere details zullen komen.

Het nu bereikte deel-akkoord omvat overeenstemming over convergentie, ecoregelingen en herverdelings-betalingen. Hoewel sommige details nog moeten worden gladgestreken, hebben bronnen in Brussel aangegeven dat een deal in de komende uren zal worden bevestigd.

In termen van subsidie voor Green Deal-ecoregelingen zal 25% van de huidige rechtstreekse betalingen aan landbouwers worden gereserveerd voor ‘groene landbouw’. De landbouwministers van de 27 EU-landen eisten garanties dat eventueel niet-uitgekeerde ‘agrarische milieusubsidies’ beschikbaar zouden blijven voor de boeren, vooral in de eerste twee begin-jaren.

Daarnaast zouden boeren wat meer bouwland beschikbaar moeten houden voor verbetering van de biodiversiteit. soortenbescherming. De EU-landen hebben hun eerdere aanbod verhoogd en spreken nu van het ‘vrijhouden’ van 4% van het bouwland.

Op basis van dit akkoord, zal een aanzienlijk deel van de Europese landbouwsubsidies ingezet worden om de duurzame prestaties van boeren te belonen. Bovendien krijgen de EU-landen meer ruimte om een nationale invulling te geven aan vergroening, in plaats van eenvormige Europese regels. Hiermee slaat het Europese landbouwbeleid een nieuwe weg in, waarin de aloude focus op inkomenssteun voor boeren verlegd wordt naar beloningen voor groene agrarische activiteiten.

De Nederlandse Europarlementariërs Jan Huitema (VVD, Renew Europe) noemde dit akkoord is een belangrijke stap naar een modern landbouwbeleid. “Het huidige beleid dat boeren van bovenaf voorschrijft hoe ze moeten vergroenen, is niet effectief gebleken. Veel beter is het om geld voor vergroening direct te linken aan de vergroeningsprestaties van de boer en tuinder. Hoe groter die prestatie, hoe hoger de vergoeding. Dit stimuleert groen ondernemerschap”, aldus Huitema.

De Groenen in het Europees Parlement vinden het nu bereikte compromis onaanvaardbaar. Ze vinden dat de landbouw zich onttrekt aan het Klimaatverdrag van Parijs en het Europese Klimaatbeleid. Vice-fractievoorzitter Bas Eickhout (GroenLinks) nodigde de liberalen en sociaal-democraten in het EP uit om ook tegen deze hervorming van het GLB te stemmen.

Als de triloog vandaag inderdaad met een concept-akkoord eindigt, kunnen de EU-landbouwministers er maandag en dinsdag over stemmen. De meer dan 1000 pagina’s tekst worden vervolgens vertaald in alle officiële EU-talen. In november moet het Europees Parlement dan plenair stemmen over de verordeningsteksten. Daarna is het GLB officieel EU-recht.