Australische boeren verzetten zich tegen meer EU-landbouwexport

De hernieuwde besprekingen tussen de Europese Unie (EU) en Australië over een vrijhandelsverdrag zijn opnieuw mislukt, nadat Australië vergeefs probeerde meer concessies van de EU los te krijgen.

Het vrijhandelsverdrag zou de Europese markt openstellen voor Australische landbouwproducten, terwijl Australië op zijn beurt toegang zou krijgen tot de Europese markt voor industrie- en dienstensectoren.

De Australische Handelsminister Don Farrell was vastbesloten om een deal te sluiten die voordelig zou zijn voor de Australische boeren. Hij wilde meer concessies om de export van Australisch vlees en zuivelproducten naar Europa te vergroten. Echter, de EU was niet bereid om verder te gaan dan het oorspronkelijke aanbod.

Dit is niet de eerste keer dat de onderhandelingen vastlopen. Enkele jaren geleden waren de Australiërs ook ontevreden over het aanbod van de EU, wat leidde tot een mislukking. Deze keer hadden Australische boeren bij hun regering erop aangedrongen alleen in te stemmen met een gunstig handelsakkoord. Liever geen deal dan een slechte deal, zeiden ze.

Terwijl de EU en Australië nog steeds onderhandelen, heeft Nieuw-Zeeland afgelopen week wel een handelsverdrag met de EU gesloten. Het akkoord tussen de EU en Nieuw-Zeeland is van groot belang, aangezien het de onderlinge handel zal vergemakkelijken en importheffingen zal verminderen. Dit heeft wel geleid tot bezorgdheid onder Australische boeren, aangezien dat hun concurrentiepositie kan verzwakken.

Met de huidige impasse tussen de EU en Australië en het succesvolle handelsverdrag tussen de EU en Nieuw-Zeeland, zullen de komende weken cruciaal zijn voor de toekomstige handelsrelaties tussen deze landen. Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om een akkoord te bereiken dat gunstig is voor beide partijen.