maandag 29 mei 2023
Home EU Biodiversiteit maakt herziening EU-landbouwbeleid dringend nodig

Biodiversiteit maakt herziening EU-landbouwbeleid dringend nodig

Zes Europese wetenschappelijke organisaties pleiten in een brief aan het Europees Parlement voor een ingrijpende herziening van het EU-landbouwbeleid. Volgens de meer dan 2500 wetenschappers vernietigt de huidige intensieve landbouw de natuur en moet daarom het Europese landbouwbeleid zo snel mogelijk radicaal op de schop. Vogelbescherming Nederland is één van de organisaties die hun oproep hebben gepubliceerd in het vakblad Nature.

De schrijvers stellen dat het huidige EU-landbouwbeleid enorme schade toebrengt aan de natuurlijke biodiversiteit, vooral op het boerenland. Het Europese beleid is te veel gericht op schaalvergroting zodat de kwantiteit kan worden gemaximaliseerd. Vaak leidt dat tot onherstelbare aanpassingen aan gebieden, die daarmee voor vogels, insecten of zoogdieren steeds meer ongeschikt worden als leefgebied.

De wetenschappers wijzen op de cijfers: in de EU namen de boerenlandvogels tussen 1980 en 2015 met meer dan 55 procent af, in Duitse natuurreservaten nam het aantal insecten af met ruim driekwart. De aantallen van andere diersoorten, maar ook van planten en kruiden op het boerenland laten vergelijkbare teruggang zien. De schaalvergroting laat veel te weinig ruimte over voor bloemrijke akkerranden of slootkanten. Daarbij is op veel plaatsen het grondwaterpeil verlaagd ten bate van de boeren.

De Europese pot voor landbouwsubsidie is ongeveer 60 miljard euro. Gemiddeld betaalt iedere inwoner van de EU jaarlijks 114 euro aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat bedrag was dit voorjaar inzet van een promotiecampagne rond de Europese verkiezingen. Er werden biljetten van 114 euro verspreid waarin werd opgeroepen tot een groener Europees landbouwbeleid.

Daarnaast ligt het EU-landbouwbeleid onder vuur vanwege mogelijke fraude en misbruik van landbouwsubsidies. Na maandenlang onderzoek in negen lidstaten publiceerde The New York Times een artikel dat beschrijft hoe politici in landen als Hongarije en Tsjechië een deel van de landbouwfondsen misbruiken voor eigen gewin of dat van bevriende grootgrondbezitters. Ze geeft daarbij het voorbeeld van de eerste minister van Tsjechië die tientallen miljoenen subsidies zou ontvangen hebben afgelopen jaar.

De New York Times spreekt van een subsidiesysteem dat opzettelijk ondoorzichtig is en dat op die manier de milieudoelstellingen van de EU ondermijnt. Brussel zou deze corruptie oogluikend toestaan omdat het aanpakken ervan zou betekenen dat het hele landbouwbeleid herzien zou moeten worden, terwijl juist die grote agrarische subsidies voor veel EU-landen een welkome inkomstenbron is.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

Twitter onttrekt zich aan EU-gedragscode; voorbode van vertrek ?

Het socialmedia-platform Twitter, eigendom van de Amerikaanse miljardair Elon Musk, stapt uit de vrijwillige gedragscode van de Europese Unie tegen desinformatie op...

Veehouderij ook onder strengere EU-regels tegen luchtvervuiling

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het voorstel om veel meer veehouderijen onder strengere RIE-emissienormen te brengen nog verder afgezwakt. 

Ophef over uitspraken van Belgische premier tegen natuurherstel

Uitspraken van de Belgische premier Alexander De Croo hebben in het Belgische politieke stelsel tot een controverse geleid omdat de nationale premier...

Timmermans maant EU-politici naar de agri-onderhandelingstafel

EU-Klimaatcommissaris Frans Timmermans heeft tegen Tweede Kamerleden van de Landbouwcommissie gezegd dat hij met Nederland om tafel wil zitten om heel duidelijk...

Landbouw- en milieuclubs willen échte aanpassing in Mercosur

Een koepel van tientallen Europese en Zuid-Amerikaanse landbouwclubs en milieu- en ontwikkelingsorganisaties dringen in een gezamenlijk manifest bij de Europese Commissie aan...