Bayer zet Duitse coalitie onder druk met glyfosaat-petitie

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft een online petitie gepubliceerd waarin de Duitse centrumlinkse regeringscoalitie wordt opgeroepen om hun verzet te staken tegen het gebruik van glyfosaat in de landbouw.

Deze petitie komt op een cruciaal moment, aangezien de Europese Unie dit najaar een besluit zal nemen over mogelijke  verlenging van de toelating van dit middel. 

Bayer heeft de petitie, genaamd “Toekomst van Glyfosaat”, gelanceerd met als voornaamste doel de Duitse regering te overtuigen van de waarde van glyfosaat in duurzame landbouw. Glyfosaat, het actieve ingrediënt in veel herbiciden, waaronder Bayer’s Roundup, staat al lang ter discussie vanwege zorgen over mogelijke gezondheids- en milieueffecten. 

De petitie richt zich voornamelijk op de Duitse coalitieregering, die tot nu toe terughoudend is geweest in het ondersteunen van glyfosaatgebruik. De liberale FDP-partij is om economische redenen vóór. Opvallend is dat de Duitse Minister van Landbouw, Cem Özdemir van De Groenen, een uitgesproken tegenstander van glyfosaat is. Ook buurland Oostenrijk, met zijn omvangrijke biologische landbouwsector, staat op het standpunt van een verbod.

Een dreigend gebruiksverbod heeft geleid tot verdeeldheid tussen EU-lidstaten, waarbij sommige landen het gebruik willen verbieden. Recentelijk suggereerde de Europese Commissie dat Brussel neigt naar toestemming voor glyfosaat.  Verschillende landen, waaronder Frankrijk en Italië, pleiten voor een volledig verbod. Deze landen pleiten voor een voorzorgsbenadering waarbij de veiligheid voorop staat.

Aan de andere kant hebben Spanje en enkele andere landen zich meer aangesloten bij het standpunt dat Bayer en zijn supporters innemen. Zij betogen dat glyfosaat, wanneer verantwoordelijk gebruikt volgens goedgekeurde richtlijnen, kan bijdragen aan efficiënte en effectieve onkruidbestrijding.

Deze landen benadrukken het belang van besluitvorming op basis van wetenschappelijk onderzoek en de rol van glyfosaat bij het handhaven van gewasopbrengsten te midden van de groeiende mondiale voedselvraag.

Duitse belangenorganisaties zoals “Bond Beter Leefmilieu” hebben de petitie publiekelijk bekritiseerd en verwijzen naar het goed gedocumenteerde risico van glyfosaat. Ze stellen vraagtekens bij de financiële belangen achter de campagne van Bayer en benadrukken dat de bescherming van de volksgezondheid en het milieu voorop moet staan.