Duitse miljarden voor overstap van aardgas naar zonne-en windenergie

Duitsland geeft de komende jaren ruim drie miljard euro subsidie voor collectieve stadsverwarming uit duurzame energiebronnen. De subsidie is ook bedoeld om de bouw van ‘groene’ biogasinstallaties te versnellen.

Duitsland wil binnen drie jaar geheel onafhankelijk zijn van de import van olie en gas uit Rusland, en zo ook zijn CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen.

Het nieuwe subsidieprogramma voor zowel de ombouw van bestaande stadsverwarming als voor aanleg van nieuwe klimaatneutrale netten kreeg deze week groen licht uit Brussel. De Europese Commissie ziet zulke subsidies niet als concurrentievervalsende staatssteun.

De Duitse staatssteun is niet alleen gericht op dee grote energieleveranciers en gemeenten, maar ook op particuliere coöperaties of geregistreerde verenigingen die subsidies kunnen krijgen voor investeringen in warmtenetten.

Vooral in steden en dichtbevolkte gebieden is aansluiting op klimaatneutrale stadsverwarming de beste oplossing om van olie- en gasverwarming af te komen, zowel van de individuele als de collectieve, zo vindt de Duitse centrumlinkse stoplicht-coalitie.

Duitsland is voor energie voor meer dan driekwart afhankelijk van import uit Rusland. Om dat te verminderen, grijpt Berlijn elke mogelijkheid aan. Naast de import van vloeibaar aardgas (LNG) wordt gedacht aan het langer openhouden van kolengestookte elektriciteitscentrales. Ook is het uitstellen van sluiting van de kerncentrales kennelijk bespreekbaar, net als het boren naar aardgas in de Noordzee. 

Minister van Economische Zaken Robert Habeck (Groenen) kondigde vorige week plannen aan voor ingrijpende energiebesparing, inclusief uitbreiding van windmolens op zee, zonnepanelenparken en installaties voor biogasproductie. De huidige limieten op de jaarlijkse maximale productie (en andere juridische belemmeringen) worden per decreet opgeschort.