Duitsland begint met verminderen van regels voor boeren

Het Duitse ministerie van Landbouw (BMEL) is begonnen met het verminderen van bureaucratische en administratieve lasten voor boeren. Ook verscheidene deelstaten zijn in hun eigen regionale regels aan het schrappen.

Voortaan zullen veehouders toch in aanmerking komen voor sommige Europese landbouwsubsidies, ook als een kalf, ooi of geit één of beide oormerken heeft verloren. Om daar verandering in te brengen, heeft minister Cem Özdemir de subsidieverordening gewijzigd. Daar hadden enkele deelstaten ook om gevraagd nadat BMEL eerder dit jaar een enquête onder boeren en deelstaten had gehouden.

De landbouwministers van de Duitse deelstaten hebben onlangs in een ingelaste AMK-vergadering ingestemd met de afschaffing van regels. Bij goedkeuringen voor stalbouwprojecten wordt de regeldichtheid verminderd om een vereenvoudigde procedure in te voeren, met name voor kleine en middelgrote bedrijven.

De deelstaten betreuren dat er onder de EU-landen nog geen consensus bestaat over afschaffing van de materiaalstroombalans. Ze drongen bij federaal minister Özdemir op méér regels te schrappen, maar hij maakte duidelijk dat hij aan de achterliggende doelstellingen wil vasthouden. ‘Het terugdringen van de bureaucratie betekent niet dat deze normen worden verwaterd en mag daar geen dekmantel voor zijn’.  

Sinds het aantreden van de Duitse ‘stoplichtcoalitie’ heeft BMEL – naar eigen zeggen – gewerkt aan het opruimen van onnodige bureaucratische lasten. Özdemir erkende dat het in 2022 vastgestelde nieuwe GLB-landbouwbeleid ‘te ingewikkeld is gemaakt – het zand moet uit de versnellingsbak’. 

“Als je het werk voor boeren makkelijker wilt maken, moet je naar de details kijken. Het verlies van een oormerk klinkt als een triviale zaak, maar had directe gevolgen voor de rekening van het bedrijf. En ik blijf erbij: het terugdringen van onnodige bureaucratie is teamwerk – de EU-, federale en deelstaatregeringen zijn hier in gelijke mate nodig.”

In de toekomst hoeven Duitse boeren ook hun certificaat als ‘actieve boer’ niet meer elk jaar te vernieuwen. Ze mogen een bestaand certificaat hergebruiken als dat al eerder door instanties is geaccepteerd. Daarnaast heeft Özdemir een miljoen euro subsidie toegekend aan een technisch onderzoek naar de ontwikkeling van elektrische tractoren. De subsidie was al toegezegd in de debatten over gefaseerde afschaffing van de goedkopere diesel voor landbouwvoertuigen.