EU-aanklager pakt fraude van Kroatische boer aan

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft bij een rechtbank in Zagreb aangifte gedaan tegen een Kroatische boer wegens fraude met Europese landbouwsubsidies en vervalsing van documenten.

Volgens het bewijsmateriaal heeft de verdachte de afgelopen jaren twee subsidieverzoeken ingediend op naam van zijn dochter. De EU-subsidie was gericht op het activeren van jonge boeren. De aanvragen voor beide verzoeken leken te zijn ondertekend door zijn dochter, die was geregistreerd als de officiële houder van de familieboerderij. 

Uit het EOM-onderzoek bleek echter dat zij Kroatië had verlaten op het moment dat de verzoeken werden gedaan, en dat zij niet langer betrokken was bij de activiteiten van het familiebedrijf.

Omdat de dochter van de verdachte het statuut van ‘jonge landbouwer’ had, zouden de aanvragen hebben geleid tot een extra subsidie van € 121.764. Het doel van de subsidies was om investeringen in landbouwbedrijven te ondersteunen, en werd medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) van de EU voor 85%.

Het Kroatische Wetboek van Strafrecht voorziet in een mogelijke straf van maximaal tien jaar gevangenisstraf voor subsidiefraude, en tot drie jaar gevangenisstraf voor het vervalsen van documenten.

Het EOM is het onafhankelijke openbaar ministerie van de Europese Unie. Het is verantwoordelijk voor het onderzoeken, vervolgen en voor de rechter brengen van misdaden die de financiële belangen van de EU schaden.