EU dient klacht in tegen Egypte om invoerheffing op zuivel en kazen

De Europese Unie heeft bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een klachtenprocedure op gang gebracht tegen Egypte.  Dat land heeft enkele jaren geleden nieuwe eisen gesteld aan de invoer van landbouw- en voedselproducten.

Daarbij zijn niet alleen invoerrechten opgelegd, maar moeten ook allerlei formulieren worden ingevuld. Dit geldt voor een scala aan goederen  zoals melk, zuivel, vruchtensappen en zoetwaren ,maar ook voor Goudse en Edammer kazen.

Sinds 2016 is de EU-uitvoer van dergelijke goederen naar Egypte met 40% gedaald. Dit past in een reeks Egyptische handelsmaatregelen om de eigen lokale productie aan te moedigen. 

De klacht van de EU is een eerste stap in de geschillenbeslechtingsprocedure van de WTO. Indien overleg niet leidt tot een oplossing kan de EU de WTO verzoeken strafsancties en boetes op te leggen.

Sinds kort is een Egyptisch bedrijf op het gebied van Halal-certificering de enige instantie die de verplichte certificering van export mag verlenen. De deadline voor certificering voor het halal-certificaat is uitgesteld tot 28 februari. 

Nederlandse kaasexporteurs krijgen bovendien te maken met extra invoerrechten op Edam en Gouda in eenheden tot 10 kg. Dat komt na een Egyptisch onderzoek waarin werd geconcludeerd dat Nederlandse exporteurs zich schuldig hebben gemaakt aan dumping. Hoewel Nederland het niet eens is met deze bevindingen, zijn de extra heffingen inmiddels  een feit.