EU eens over minder uitstoot methaan

Foto door JuniperPhoton op Unsplash

Onderhandelaars van Europese Commissie, Milieuministers en het Europees Parlement zijn het eens geworden over beperking van methaanuitstoot door de energiesectoren in de 27 EU-landen. Methaangas is na CO2 een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering. Het gas veroorzaakt ook ernstige gezondheidsproblemen.

Het akkoord komt twee weken vóór COP28, de internationale klimaattop in Dubai. Daar moeten aanvullende afspraken worden gemaakt tegen de opwarming van de aarde. Methaan is zo’n 30 keer sterker broeikasgas dan CO2. De meeste uitstoot is afkomstig van de energie-, landbouw- en afvalsector. 

Ook in de Europese landbouw worden reeds maatregelen genomen om de methaanuitstoot te beperken. Methaanuitstoot is inmiddels een belangrijk onderdeel van onderzoek in de zuivelindustrie. Het Nederlandse ministerie van LNV overweegt de methaanuitstoot per kilo melk op te nemen in de criteria voor duurzame veehouderij.

Door de nu in Brussel gesloten overeenkomst worden de fossiele gas-, olie- en steenkoolindustrie gedwongen om “hun” methaanuitstoot te meten, te bewaken en te rapporteren. De overeenkomst moet nog formeel worden goedgekeurd door zowel het Europees Parlement als de EU-landen, maar dat is meestal een formaliteit. Het pakket vormt wel één van de maatregelen die EU-Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra in Dubai gaat inbrengen.

De Verenigde Staten, de Europese Unie en andere landen hebben eerder toegezegd om de totale uitstoot van methaan wereldwijd met 30% te verminderen tegen 2030. Volgens de Commissie moeten energieleveranciers methaanlekken in hun leidingnetwerken opsporen en repareren. Ook moeten ze vanaf 2027 ophouden met het  routinematig afblazen en affakkelen van gasleidingen.

De EU-methaanverordening voor de energiesector maakt deel uit van de Europese Green Deal die de meest ambitieuze klimaat- en biodiversiteitsdoelen ter wereld wil vaststellen. Aangezien de EU grote hoeveelheden olie, gas en kolen importeert, mogen vanaf 2027 nieuwe importcontracten alleen worden afgesloten als exporteurs dezelfde verplichtingen toepassen als producenten in de EU”, aldus de Commissie.