EU en Chili breiden handelsverdrag na twintig jaar verder uit

De EU en Chili moderniseren hun bestaande handelsovereenkomst. De nieuwe handelsafspraken vervangen het verdrag dat 20 jaar geleden werd gesloten. 99,9% van de EU-export zal straks tarief-vrij zijn, waardoor de export naar Chili naar verwachting met zo’n 4,5 miljard euro zal toenemen.

Vooral voor de import van pluimveevlees uit Chili zullen er veranderingen zijn. Tot nu toe werd het invoerquotum jaarlijks met 10 procent verhoogd. Straks komt er een vast importquotum zonder jaarlijkse verhoging. De EU verleent Chili een extra importquotum voor 9.000 ton pluimveevlees, dat na drie jaar met nog eens 9.000 ton wordt verhoogd. Daarnaast wordt er 2.000 ton rundvlees en 9.000 ton varkensvlees geïmporteerd in de EU. 

Voor de EU-landen wordt de zuivelexport naar Chileense markt verder opengesteld voor kaas en andere producten. De Chilenen beloven de geografische aanduidingen in de EU te erkennen en de invoer van tal van voedingsmiddelen, zoals zoetwaren of jam, te vergemakkelijken. Chili verplicht zich ook te voldoen aan de veterinaire normen van de EU en af te zien van bepaalde groeihormonen in de veehouderij. 

De nieuwe handelsafspraken moeten nog worden goedgekeurd door de EU-landen en door het Europees Parlement. De Europese Commissie verwacht minder weerstand dan bij het eerdere Mercosur-akkoord met vier andere Zuid-Amerikaanse landen mede omdat de rundvleesimport slechts een ondergeschikte rol speelt in het akkoord met Chili.

De EU en Chili sloten in 2002 een associatieovereenkomst die in februari 2003 in werking trad. De handel in goederen tussen de EU en Chili groeide de afgelopen twintig jaar met 163 %. De goederenuitvoer van de EU naar Chili groeide in dezelfde periode met 284 %.